Här byggdes mest vindkraft under 2016 – statistik

Under 2016 installerades 605 MW vindkraft och det finns nu totalt 6422 MW fördelat på 3335 verk i Sverige. Det visar den preliminära statistik över vindkraftens utbyggnad som Energimyndigheten sammanställt. Det län där det förra året installerades mest vindkraft är Gävleborgs län med 162 MW.

Statistiken visar att utbyggnadstakten för vindkraft avtagit jämfört med tidigare år:

– Siffrorna är ingen överraskning. Under de senaste åren har det byggts mer förnybar elproduktion, bland annat vindkraft, än vad elcertifikatmarknaden efterfrågat. Så en avmattning i utbyggnadstakten var väntad, säger Charlotte von Sydow på Energimyndigheten.

På listan över de län som totalt har mest effekt från vindkraft finns Västra Götaland och Västerbotten på första och andra plats, precis som förra året. Ny på tredje plats ligger Västernorrlands län.

Vindkraft är ett regionalt kraftslag och för att systemeffekterna ska bli goda krävs stor geografisk spridning, vilket vi har i Sverige. Sannolikheten att det blåser någonstans när det är stiltje på en annan plats ökar när det geografiska området vidgas.

Om statistiken:

Nytt för i år är att Energimyndigheten publicerar preliminär statistik över installerad effekt och antal verk på läns- och kommunnivå, vilket precis som tidigare bygger på uppgifter från Energimyndighetens register för elcertifikat- och ursprungsgarantisystem. Publikationen Vindkraftsstatistik som ges ut varje år kommer att publiceras i juni och då innehålla den definitiva statistiken för installerad effekt, antal verk och även vindkraftsproduktion.

Här hittar du statistik över vindkraft i län och kommun.>>

Vindkraftcentrum på Youtube