Haringvlivet hybridpark producerar el från både vind och sol

Vattenfall satsar på att kombinera vind, sol och batterilagring i en och samma park i Nederländerna. Bygget av hybridenergiparken pågår redan med att installera vindkraftverken.

Parken uppförs i flera etapper, efter att de sex vindkraftverken rests med en kapacitet på 22 megawatt (MW) byggs solpanelparken med 124 000 solpaneler som genererar 38 MW. Därefter installeras batterier med en lagringskapacitet på 12 MWh (megawattimmar).

Det här är Vattenfalls första hybridenergipark och ett steg närmare att uppnå 100 procent fossilfri elproduktion som bolaget tidigare aviserat. Claus Wattendrup, chef för sol- och batterienheten vid Vattenfall säger i ett pressmeddelande: ”Genom att komplettera vind- med solproduktion i en och samma park minskar belastningen på nätet jämfört med om det bara finns ett energislag. Kombinationen ger mindre uttalade toppar och färre perioder utan kraftproduktion. Vilket leder till en effektivare användning av nätinfrastrukturen”.

Kostnaden för Hybridenergiparken uppgår till 350 miljoner kronor och beräknas tas i drift om drygt ett år.

Fakta
Vindkraftpark: 22 MW
Antal kraftverk: 6
Maximal höjd: 150 m
Solpark: 38 MW
Antal solpaneler: 124 000
Batterikapacitet: 12 MWh
Hushållsel till cirka 40 000 hem
Total investering: SEK 350 miljoner
I drift: September 2020

Vindkraftcentrum på Youtube