Havsbaserad vindkraft snabbar på övergången till förnybart

Regeringens plan att sänka anslutningsavgifterna för havsbaserad vindkraft välkomnas förstås av vindkraftsbranschen. Och för Sveriges bästa är förslaget om en sänkt anslutningsavgift positivt. Havsbaserad vindkraft ger betydligt mer el per vindkraftverk än landbaserad.

– Vårt kommande projekt Galatea-Galene i Kattegatt, mellan Falkenberg och Varberg, består av 50-83 vindkraftverk och beräknas producera 5 TWh per år. Förutom att det blåser mer ute till havs, kan vi också bygga större vindkraftverk, med en mycket större rotorarea, säger Henrik Sjöström, chef för utveckling av svensk havsbaserad vindkraft på OX2.

Just Galatea-Galene ligger i närheten av Ringhals kärnkraftverk, där bra anslutningar till elnätet redan finns. Dessutom blir parken ett välkommet tillskott av förnybar energi i en region som idag har underskott på el. Men förslaget innebär bara ett steg i rätt riktning.

I dagsläget står vindkraften för 30 TWh av de totalt 160 TWh som Sverige använder. Svensk Vindenergi har räknat på några olika antal framtidsscenarion när det kommer till Sveriges elbehov. I ett möjligt scenario beräknas Sverige göra av med 250 TWh el per år 2050. Vi behöver både landbaserad och havsbaserad vindkraft för att det här ska gå, säger Henrik Sjöström.

För att klara en så stor utbyggnad behöver den lokala förankringen stärkas. De som berörs av en vindkraftpark behöver få ett lokalt inflytande över hur den egna regionen ska gynnas.

–  Det behövs inflytande och förankring i man attraherar industri, arbetstillfällen och omställningsmöjligheter. Men då behöver också hela nationens behov finnas med. Idag är tillståndsprocesserna ofta osäkra och fragmenterade, säger Henrik Sjöström.

Sänkta anslutningsavgifter för havsbaserad vindkraft förs in som en ändring i Svenska Kraftnäts uppdrag och föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021. Regeringens nuvarande förslag är på remiss till den 3 maj 2021.

Martin Machnow

Vindkraftcentrum på Youtube