Hem- och räddningstjänst får drönarhjälp

De första testflygningarna ska ske mellan Åsele och Fredrika i Södra Lappland. Det är Katla Aero och Åsele Näringslivsstiftelse som fått så kallad Covid-finansiering från Vinnova för att testa drönartransporter mellan orterna. 

Syftet med projektet är att testa drönarleverans av mindre laster och utvärdera om detta kan leda till lägre kostnader, lägre miljöpåverkan och effektivare administration. I detta projekt är räddningstjänsten och hemtjänsten i Åsele kommun intressenter och tillsammans med Åsele Näringslivsstiftelse utforma hur drönartjänster.

Projektet är en del i ett större helt och Åsele ingår i den så kallade testbädden LARC (LFV Aviation Research Center) med Luftfartsverket som central part.  Verksamheten består i en nationell testbädd för autonoma fordon, elektriska drönare och flygplan med centrum i Örnsköldsvik. Drönartesterna blir det första delprojekt som kommer att genomföras i sin helhet i Åsele kommun. 

I juni var det smygvisning av Åsele Innovationscenter som nu byggs vid Genlanda flygfält och information om projektet av Katla Aeros drönare för företag och intressenter i projektet. Genlanda ligger intill golfbanan en kilometer fågelvägen rakt söderut om Åsele centralort. 

ÅNS är i full färd med att med egna medel rusta upp den lilla flygterminalen vid Genlanda flygfält och det kommer att både bli rum för konferens, kontor och verkstad. Även flygledartornet kommer att investeras i och få ny teknik.

I början av året stod LFVs nya test- och demonstrationsanläggning färdig på Örnsköldsvik Airport. Nu pågår också diskussioner med Åsele och Storuman om att bli en del av LARC-klustret. Det ger forskningsverksamheten en geografiskt utspridd test- och valideringsarena med bas i Örnsköldsvik och satellitsajter i Åsele och Storuman.

Det kommer att erbjuda möjligheter för samverkan mellan industri, akademi och samhälle inom områdena flygplatsverksamhet, elflyg och luftrumsfrågor och har en planeringshorisont på minst tio år. Tidigare användes LARC för demonstration av autonoma markfordon som ett led i arbetet med visionen om den autonoma flygplatsen.

Projektpartners EDIS

LFV

Var först i världen med flygtrafikledning på distans och driver digitaliseringen inom flera områden. 

Guideline Geo

Levererar ett luftburet markradarsystem (GPR) för insamling och tolkning av geofysisk data.

Katla Aero

Utvecklar och levererar projektets drönarplattform, framtagen för hög marschhastighet och lång räckvidd.

Flypulse

Utvecklar och säljer en molnbaserad plattform för koordinering, kontroll och hantering av en UAV-flotta, flygfarkoster med spaningssensorer.

LTU

Luleå tekniska universitet tillför genom forskningsämnet Robotik och artificiell intelligens vid Institutionen för System- och Rymdteknik expertis inom modellering, simulering samt design av reglersystem för autonoma flygande farkoster.

Åsele Näringslivsstiftelse och Åsele Kommun 

Som vill bidra till utveckling som ska leda till ett mer hållbart samhälle. Målet med projektet är att stimulera, stödja och driva utveckling och samarbete kring elektrifiering av flyg och drönare och genom projektet öka sysselsättningen och tillväxten såväl på orten som regionalt.

Fakta

• EDIS-projektet fokuserar på två områden: 
Det första området innefattar användning av drönare för funktioner i akuta insatser vid olyckor eller vid fara vid så kallade blåljusfunktioner, till exempel för situationsuppfattning vid bilolyckor, fjällräddning och lavinsökning. Här ligger fokus på flyghastighet.

• Det andra området handlar om funktioner för rutinmässiga och schemalagda insatser som idag ofta genomförs med helikopter. Här ligger fokus på räckvidd, på miljöaspekterna med elflyg i stället för helikopter och på kostnaden för att genomföra sådana uppdrag. Exempel på uppdrag kan vara översyn av skogsbestånd, bedömning av lavinfara och sjöförhållanden, stormskador som påverkar infrastrukturen och skogsbränder.

 

• Inom de här två funktionsområdena tas steget vidare från mer konventionell användning av drönare där farkosten kontrolleras visuellt till betydligt mer avancerade områden där destinationen skall kunna nås med automatisk navigering utom synhåll för piloten.

• Projekt EDIS går nu successivt in i ökad testverksamhet och kommer inom kort att påbörja provflygningar på plats på testarenan LARC i Örnsköldsvik.

 

Vindkraftcentrum på Youtube