Himlen är målet

Det planerade vindkraftverket i Schipkau har ett ”teleskoptorn” där turbinen monteras på den inre delen som dras upp genom den yttre. Bild: Gicon

Världens högsta vindkraftverk kommer enligt planerna att byggas i Tyskland senare i år. I skogen i Schipkau, Brandenburg, ska ett verk med 365 meters totalhöjd resas.

Att ett vindkraftverk – därtill ett landbaserat – kan byggas så högt är unikt. Det högsta vindkraftverket i Sverige står på Aldermyrberget i Skellefteå kommun och är 230 meter.

– Det är flera faktorer som påverkar hur höga vindkraftverken kan byggas, säger Sara Fogelström på SWC, Swedish Wind Center. Dels är det transporterna, då basdiametern på nedersta tornringen inte får vara för bred för att kunna transporteras på vägarna. Dels är det en kostnadsfråga, det kostar att bygga ett högre torn och detta måste då vägas mot hur mycket mer produktion du får genom att höja tornet.

 Det planerade vindkraftverket i Schipkau har inte ett ståltorn, utan ett fackverkstorn (se bilden) som består av en inre och en yttre del. Det blir ett ”teleskoptorn”, turbinen monteras på den inre delen som dras upp genom den yttre.

Är det alltid värt att bygga högre-och-högre? Är vindförhållanden så mycket bättre på 300 meter jämfört med 250 meter, exempelvis?

– Jo, medelvinden ökar ordentligt med den höjningen, säger Sara Fogelström.

Hon jämför med en av de högsta parkerna i Sverige, Rödene vindpark utanför Alingsås. Verken har en totalhögt på 200 m i totalhöjd, 123 m i navhöjd och 77 m långa blad.

Sara Fogelström, Swedish Wind Center

– Om de i stället skulle sätta upp verk med 300 m i navhöjd så ökar årsmedelvinden markant, och elproduktionen skulle öka med 256 procent. Detta är förenklat räknat så ökningen skulle kanske inte bli fullt så stor men det skulle fortfarande vara mycket högre energiproduktion enkom beroende av höjden över marken, säger Sara Fogelström.

Det blivande driftbolaget Gicon har genomfört vindmätningar som gett lovande resultat. Företaget hävdar att man, jämfört med normala system med samma rotordiameter har mer än dubbelt så mycket utbyte.

Enligt tyska rbb24, planerar företaget att installera upp till 1 000 sådana vindkraftverk över hela Tyskland fram till 2030. Att hitta plats för de nya, höga vindkraftverken beskrivs inte som en så komplicerad process. De kan etableras inne i en befintlig vindpark, enligt företaget. Eftersom tornen är så höga, överlappar inte rotorerna varandra.
 Dessutom skulle el kunna produceras i flera våningar samtidigt: ett system med solceller i botten, konventionella vindkraftverk ovanför och som kronan på verket ett vindkraftverk med 300 meter navhöjd. 

Kajsa Olsson

Vindkraftcentrum på Youtube