Hocksjöns vindkraftpark får ny delägare

Persson Invest, en koncern hemmahörande i Jämtland blir delägare till 25 procent i projekt Hocksjöns vindkraftpark som idag ägs av energibolaget Jämtkraft.

Björn Rentzhog, vd Persson Invest trycker på att delägarskapet är ett konkret steg att ta mer ansvar för framtidens klimat och för den region de verkar i.

Tidigare i år köpte Jämtkraft projektet av Höglandsbolagen. Tillståndsprocessen är klar och byggnationen av 45 vindkraftverk planeras starta 2020 och vara i drift 2021. Produktionen beräknas uppgå till 600 GWh, vilket motsvarar förnybar energi till cirka 126 000 hushåll.

Erik Brandsma, vd Jämtkraft betecknar affären som ”rätt partnerskap” som kan driva på energiomställningen ännu starkare. 

Text:
Birdie Dahlberg

Vindkraftcentrum på Youtube