I norr finansierar Medvindslånet småföretagen

En ny typ av samarbete vid vindkraftsetableringar har genomförts mellan Vattenfall och Garantia sedan 2019 för att skapa nya möjligheter till privat kapital som kan användas till kapitalförsörjning för små företag i lands- och glesbygd.

Nu har Regionakademin utvärderat verksamheten.

Så här skriver den externe utvärderaren:

”Sammantaget innebär detta att Garantia och projektet haft en viktig roll när det gäller systemförändringen för att använda vindkraftspengar som framtidsinvestering till lån till företag i inlandet. Projekten Från bygdepeng till mångdubblade utvecklingsmedel är därmed ett mycket intressant exempel på hur ett projekt kan bidra till att skapa nya, långsiktiga förutsättningar för regionens utveckling genom att undersöka och testa hur den gröna omställningen också kan bidra till en hållbar, diversifierad utveckling i en region, där naturresurser i viss geografi nyttjas på ett sätt som samtidigt kompenseras genom att företagen i geografin kan utvecklas.”

Läs hela utvärderingen: Klicka här>>

Fotot lakliden-Fäbodbergets vindkraftparker invigdes 23 maj 2022

Vindkraftcentrum på Youtube