I vindkraftens spår blomstrar hamnen i Piteå

Bästa sättet att transportera vindkraftverken är via sjövägen. I Piteå hamn  ligger ett upplag av delar till Vestas, Enercons och General Electrics vindkraftverk i väntan på att rulla vidare till projekt Markbygden utanför Piteå.

Trycket är stort på Piteå Port & Hub sedan projekt Markbygdens första etapp började byggas i början av decenniet. Ytorna räcker inte till utan nya upplagsytor anläggs för att möta behovet från vindkraftsbranschen. De 75 meter långa trailers som krävs för att transportera vindkraftsdelarna sköts av ett belgiskt åkeri då svenska bolag saknar den längden på sina trailers.

ShoreLink, som är operatör har nyanställt ett 50-tal personer (både projekt- och heltidsanställda) för att hinna med.  De första transporterna med vindkraftsdelar började rulla 2012. Därefter har det varit ryckvis beroende på olika faktorer som bland annat att få fram investerare till de olika etapperna av projekt Markbygden.   

En stabil ökning
–Den största volymen av vindkraft har varit de senaste två åren. Vi har byggt lagringsytor och befinner oss i slutfasen av att bygga ut kajen för att ta emot fler fartyg. Detta är delvis drivet av Markbygden, säger Ulrika Nilsson, VD för Piteå Hamn.

Framöver väntar starten av första delen av tredje etappen. Investerare är Luxcara som är inne i en upphandlingsfas. Svevind som sköter tillståndsprocessen har fått de gamla tillstånden förlängt med ett antal år. Att hamnen lägger ner stora investeringar ser hon inte som något problem när Markbygden är byggd.

 –Vi förväntar oss en stabil ökning inom skogsindustrin också. Det rör sig bland annat om import av råvara till pappersbruken och omfattande export av sågade trävaror och pappersprodukter. En viktig målsättning för att nå en fossilfri transportsektor 2045 är att mer gods transporteras till sjöss.

Piteå Port & Hub
Bolaget Piteå Hamn AB förvaltar och utvecklar Piteå Port & Hub. ShoreLink är operatör och ansvarar för all godshantering inom logistikområdet förutom oljehamnen som sköts av hamnbolaget själva.
Piteå hamn AB omsätter 2018 cirka 45 miljoner kronor och den totala godsvolymen är cirka två miljoner ton. Ryggraden i verksamheten är skogsprodukter som står för 80 procent av det gods som flödar genom hamnen. På senare år har verksamheten blivit alltmer differentierad. Bland annat går det containerlinjetrafik till Bremerhaven och Hamburg. Piteå Hamn fungerar även som terminal för nya fordon till Norr- och Västerbotten. När det statliga isbrytarna inte används bunkras de här.
Verksamheten vid energihamnen växer med inflöden av bränslen till regionen och godsflöden kopplat till Sunpine som producerar diesel av råtall till Preem evolution diesel.

Text och bild: Birdie Dahlberg

Vindkraftcentrum på Youtube