Ibrahim Baylan utser nya vindkraftsamordnare

Bilden: Karin Österberg.

Cecilia Dalman Eek, Göteborg och Karin Österberg, Östersund, har utsetts till nya vindkraftsamordnare.

Samtidigt har Lars Thomsson, Gotland, och Stefan Lundmark, Piteå, fått förlängt förordnande. Uppdraget som vindkraftsamordnare har samtidigt förtydligats och inriktas framöver på att dels medla mellan olika intressenter i specifika vindkraftprojekt på lokal nivå, och dels att bistå regeringen i arbetet att hantera strukturella hinder för fortsatt vindkraftutbyggnad i Sverige.

– Jag är särskilt glad över att kunna utse två kvinnor till nya vindkraftsamordnare. Detta bidrar till en jämställd energisektor, vilket är en långsiktigt strategisk fråga liksom utbyggnaden av förnybar energiproduktion, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

I juni 2016 träffade regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna en överenskommelse om Sveriges långsiktiga energipolitik. Enligt överenskommelsen ska Sverige år 2040 ha 100 procent förnybar elproduktion. Vidare ska elcertifikatsystemet för stöd till förnybar elproduktion förlängas till 2030 och utökas med 18 TWh nya elcertifikat. För att nå dessa målsättningar på ett kostnadseffektivt sätt kommer en fortsatt utbyggnad av vindkraften i Sverige vara viktig.

Vindkraften har utvecklats markant de senaste tio åren och är nu Sveriges tredje största energislag för elproduktion. Produktionen av el från vindkraft var rekordstor 2015 och uppgick till 16,6 TWh. Det är en ökning med 48 procent jämfört med föregående år. I slutet av 2015 fanns vindkraftverk i samtliga län och i 175 av Sveriges 290 kommuner.

Läs Statskontorets utvärdering av Regeringens vindkraftsamordnare genom att klicka här>>

Vindkraftcentrum på Youtube