Idag är sista dagen att söka vindkraftteknikerutbildningen i Strömsund

Idag 30/4 är sista ansökningsdag för YH Vindkraftteknikerutbildning inför höstens utbildningsstart den 23/8.

www.hjalmar.nu/vindkraft

Här kan du se en film om yrket>>

Stora möjligheter till jobb
Efterfrågan på vindkrafttekniker är stor och kommer att öka. Sverige har ett mål att producera 100 procent förnybar el senast år 2040. För att nå målet ska det byggas omkring tretusen nya vindkraftverk de närmaste decennierna, utöver de cirka 4 300 som finns idag – alltså nästan en dubblering av dagens antal.

I dagsläget behövs minst cirka 200 nyutbildade vindkrafttekniker per år i landet och efterfrågan är även stor internationellt. Bor du i närheten av vindkraft har du goda möjligheter till ett välavlönat och intressant jobb på hemmaplan.

Antagningskrav:

Grundläggande behörighet:

·       Gymnasieexamen eller motsvarande

Särskild behörighet:

·       B-körkort

·       Tjänstbarhetsintyg för Mast- och stolparbete enl. AFS 2000:6

Vindkraftcentrum på Youtube