Ikea satsar på havsbaserad vindkraft

Ingka Investment investerar i tre svenska utvecklingsprojekt för havsbaserad vindkraft. Det är OX2 som har projekten, de tre projekten har en potential att ha en installerad kapacitet om 9 000 MW.  

Vindkraftsprojekten är Galatea-Galene utanför Halland, Triton i Östersjön utanför svenska sydkusten och Aurora mellan Öland och Gotland. De tre vindkraftparkerna skulle kunna producera 38 TWh tillsammans vilket är ca 25 procent av elförbrukningen i Sverige under 2021. 

– Tack vare detta samarbete med OX2 tar vi ytterligare ett kliv mot att minska vårt klimatfotavtryck inte bara i vår egen verksamhet utan i hela i vår värdekedja. De tre utvecklingsprojekten är ett led i vår ambition att öka våra globala investeringar i förnybar energi från dagens dryga 3 miljarder euro till 6,5 miljarder euro till år 2030, säger Peter van der Poel, VD för Ingka Investments, i ett pressmeddelande.

Samarbetet mellan Ingka Investment och OX2 startade redan 2010 och Ingka har köp 10 projekt av OX2 i Sverige, Finland, Litauen och Polen. Ingka koncernen har som ambition att minska sitt klimatfotavtryck och vill uppnå målet om 100 procent förnybar energi i hela värdekedjan. 

– Vi har sett ett stort intresse från marknaden för vår målsättning att introducera storskalig havsbaserad vindkraft i det svenska elsystemet. Jag är glad och stolt över att vi nu har tecknat avtal med Ingka Investments. Vår gemensamma historia med 10 vind- och solprojekt gör mig övertygad om att det kommer att bli ett framgångsrikt samarbete. När vindparkerna väl har etablerats kommer projekten att skapa långsiktiga jobb- och affärsmöjligheter både lokalt och regionalt i takt med att tillgången till el ökar, säger Paul Stormoen, VD, OX2 AB, i ett pressmeddelande.  

Ingka koncernen är den största franchisetagaren inom IKEA. De äger 575 vindkraftverk i 17 länder. En av de vindkraftparker är Glötesvålen som ligger i Härjedalen. 

LK 

Foto: Ingka Group

Vindkraftcentrum på Youtube