Inbjudan till Branschforum Vind i Östersund 27/9

Inbjudan till företag och kommuner samt övrig offentlig verksamhet.

Plats: Verket, Prästgatan 50 i centrala Östersund. Klockan 09.30-16.00. Begränsat antal platser kvar.
Anmälan till susanne.tellstrom@vindkraftcentrum.se

Konferensen är som vanligt avgiftsfri, kaffe och lunch ingår. Möjlighet till mingel och egna affärsmöten.

Deltagare får en lista över alla tillståndsgivna vindkraftsprojekt i Sverige med maxhöjd och slutdatum.

Just nu byggs vindkraft för 30 000 miljoner i landet.

100-tals regionala företag är redan inblandade och har sett möjligheterna. Vill du att också ditt företag ska få affärer och utvecklas de närmaste 25 åren på vägen mot ett fossilfritt Sverige. Kom då till branschforum och sätt dig in i den största tillväxtbranschen i glesbygden.

Garantia och Vattenfall presenterar en ny modell för att förse lokala företag med riskvilligt kapital.

Största problemet för företagen i glesbygden är att låna pengar. Nu presenteras nya möjligheter att få tag på kapital till investeringar och utveckling av ditt företag.

Fossilfri el 2040 ger många möjligheter till lokala företag

Sverige har ett mål att använda 100 procent förnybar el senast 2040 och en stor del av den energin kommer att bli vindkraft. För att nå målet ska det byggas omkring tretusen nya vindkraftverk de närmaste decennierna. Dessutom skall i stort sett 3 600 vindkraftverk som nu är i drift bytas ut under samma period.

Den ökade mängden vindkraft ger massor av möjligheter för lokala företag att leverera varor och tjänster i hela värdekedjan för drift och underhåll under de 20-30 år en nybyggd vindkraftpark producerar el. På seminariet får du en presentation som kanske får dig att satsa på att utveckla ditt företag inom energibranschen.

Det kommer att vara mingel, möjligheter till att träffa branschföreträdare, och möjligheter till affärsmöten.

_______________________________________________________________________________________

Program

9.30 – 10.00

Kaffe och registrering. Presentation av verket.

10.00 -11.340

Välkommen
Torbjörn Laxvik Vindkraftcentrum

Status i Vasavinds projekt i Åskälen och Munkflohögen
Annette Eriksson, VD Vasavind

Högt Hett & Säkert, framgångsrikt företag i glesbygd
Hemvändande ung kvinna berättar ur sitt perspektiv och visar en kort film. Mia Johansson Högt Hett & Säkert i Gåxsjö.

Status i de planerade projekten i Ranasjöhöjden och Salsjöhöjden (65 verk) samt projekt Viking (90 verk) i Ramseletrakten.
Hans-Erik Flodin VD Nordanvind Vindkraft AB

Lokala företag kan ges större möjligheter till uppdrag i samband med vindkraftsutbyggnad. Viktig acceptansfråga inför framtida vindkraftsutbyggnad.
Etablerat pilotprojekt presenteras där lokala företag kommer in tidigare i processen och där projektören aktivt styr sina huvudentreprenörer till lokala inköp av varor och tjänster. Modellen kan användas i alla kommuner där vindkraft planeras. Berörda kommuner och vindkraftprojektörer som deltar i branschforum erbjuds kostnadsfri konsultation om modellen.
Karl-Johan Hellblom projektledare Vattenfall, Calle Birgersson Näringslivschef Åsele Kommun

Metoder för att maximera stödet till lokal utveckling.
En ny standardiserad modell för den så kallade vindpengen presenteras. Modellen fokuserar på lokal näringslivsutveckling. Modellen presenteras och kan användas av alla projektörer i samarbete med de bygder där ny vindkraft etableras. Representanter för Garantia och Vindkraftcentrum finns på plats och kan hjälpa till med att genomföra liknande lösningar i hela landet.
Jeanette Lundqvist Vattenfall, Ann-Marie Sandberg Garantia, Örjan Berglund Garantia

Skogsproduktionen ökade tack vare vindkraftetableringen.
För att kunna bygga vindkraftparken i Björkhöjden utanför Ramsele i Sollefteå kommun rustades vägarna i området upp och blev BK1-klassade. En positiv effekt av upprustningen är att skogsproduktionen i området kunnat öka stort. BK1-klassade vägar innebär bland annat att vägarna kan användas för timmertransporter året runt och inte bara under de få vintermånader vägarna är tillfrusna – och skogsindustrin får tillgång till prima färskt virke från de milsvidda Ramseleskogarna året runt.
Erik Löfgren, Projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”

11.40 – 13.00

Lunch och mingel. Träffa alla blivande tekniker från vindkraftteknikerutbildningen i Strömsund.

13.00 – 14.00

Lägesrapport, Testpark kallt klimat.
Stefan Ivarsson, RISE

Repowering, de närmaste 20 åren ska 3 000-4 000 vindkraftverk ersättas.
Rapporten Repowering, hinder och möjligheter. Jakob Economou Vindkraftsakademin Skåne

Vilka möjligheter ser branschen i jakten på ett fossilfritt Sverige.
Charlotte Unger Larson VD Svensk Vindenergi
Jeanette Lindeblad Ordförande Svensk Vindkraftförening.

14.00 – 14.45

Fika och mingel, träffa de regionala utvecklingsprojekten i Sollefteå, Ragunda, Ånge, Härjedalen och Åsele.

14.45 – 16.00

Paneldiskussion drift och underhåll, jobb och näringsutveckling på längre sikt.

Christer Andersson och Susanne Tellström inleder om Vindkraftcentrums fördjupade studie Av drift och underhåll

Panel: Charlotte Unger Larson Svensk Vindenergi, Jeanette Lindeblad, Vindkraftföreningen, Jonas Lundmark WPS, Vegard Saur, Windcluster Norway, Jeanette Lundqvist Vattenfall, Stefan Ivarsson, RISE, Jakob Economou Vindkraftsakademin Skåne, Christer Andersson Vindkraftcentrum

16.00 – ……

After branschmingel

Vindkraftcentrum på Youtube