Inbjudan till webbinarium om energiöverenskommelsen och vindkraftens samhällsnytta

TID

Tisdagen den 12 juni kl. 14.00 – 15.00

PLATS

Onlineforum, som nås via länk http://vindkraftskurs.se/webinar.htm

PROGRAM

Energikommissionen har kommit överens om att Sveriges elproduktion skall vara 100 % förnybar år 2040. Det kan innebära att vi får fyra gånger så mycket vindkraft som vi har idag. Under det här webbinariet får du veta mer om de samhälleliga förutsättningarna för att bygga ut mer vindkraft för att nå detta mål. Medverkar gör Kristina Ek, Luleå tekniska högskola, och Johanna Liljenfeldt, Uppsala universitet. Ek har i sin forskning belyst olika ekonomiska aspekter vid vindkraftsutbyggnad, medan Liljenfeldt studerat olika sociala frågor kopplade till vindkraftens planeringsprocess. Moderator är Olle Jansson som är rektorsråd på Uppsala universitet, Campus Gotland.

Med hjälp av en chatfunktion kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor direkt. Webbinariet kommer att filmas och läggas ut på hemsidan någon dag efter sändningen.

MER
Webbinariet ges inom ramen för vindkraftskurs.se som är en webbaserad kurs som riktar sig i första hand till handläggare inom offentlig sektor, men är öppen för alla som vill lära mer om vindkraft. Kursen hittar du här: http://vindkraftskurs.se/

FRÅGOR
Liselotte Aldén liselotte.alden@geo.uu.se  

Josefin Mardi josefin.mardi@geo.uu.se

eller via vindkraftskurs@campusgotland.uu.se

 

Webbinariet och vindkraftskurs.se är aktiviteter inom det nationella Nätverket för vindbruk och finansieras av Energimyndigheten. Arrangör är noden för utbildnings- och kompetensfrågor i nätverket, som tillhör Vindenergigruppen på Campus Gotland Uppsala universitet, Institutionen för Geovetenskaper.

Vindkraftcentrum på Youtube