Inbjudan tillväxtkonferens vindkraft 6/11 i Strömsund. Lokala företags nya affärsmöjligheter.

 

Strömsund är den kommun som har längst erfarenhet av storskalig vindkraft och vad den ger i form av arbetstillfällen och affärsmöjligheter. Vi får ta del av hur de lokala företagen tagit sig in i och vuxit i branschen samt mingla med dem som utför uppdrag och de som köper tjänsterna. Bygget av vindkraft fortsätter i kommunen och i regionen.

Affärer finns att göra både under etableringen och på längre sikt. Turbinerna ska underhållas men det handlar också om hur den ökade elproduktionen kan användas för att skapa nya verksamheter i trakten.

Bilar och tåg kommer i framtiden gå på bland annat el och vätgas som ju framställs med hjälp av el. Digitaliseringen ger etableringen av nya serverhallar möjlig där kraften produceras.

Med vattenkraften som grund ger vindkraften förutsättningarna för en ny basindustri. Den förnybara energin är en tillväxtmotor. Är vindkraft på väg att byggas i er kommun eller i er region finns många nyttiga kunskaper för er och era företag att ta del av för högsta möjliga lokala nytta.

Anmälan längst ned, kostnadsfritt.

Plats: Folkets hus Strömsund

Programmet:

09.00 – 09.30   Kaffe och registrering
________________________________________________________________________

09.30 – 10.45   Välkommentill Tillväxtkonferens Vindkraft och Strömsunds kommun!
Torbjörn Laxvik, Vindkraftcentrum

Strömsund – 10 år av vindkraft

Erfarenheter av vad storskalig vindkraft betyder för företagen, arbetstillfällen och skatteintäkter samt om framtiden med ny modern vindbruksplan som kan hantera
den snabba teknikutvecklingen tillsammans med invånare och företag.
Göran Bergström, Strömsunds kommun

Vasa Vinds etablering i Åskälen – Munkflohögen.
Användningen av 145 lokala företag i etableringsfasen. Långsiktiga jobb och möjligheter kopplade till Vasavinds tre vindkraftsparker i närområdet.

Annette Eriksson, Vasa Vind
Rolf Rubensson, Vasa Vind

________________________________________________________________________

10.45 – 11.00   Paus
________________________________________________________________________

11.00 – 11.45   Lokala företag om sin vindkraftsresa
Janne Ottosson, Ottossons Åkeri – En resa från Havnäs till 100 maskiner i Åskälen
Marian Stranne, Görvikssjöns Camping – ”Från tomater till vindkraftsrallare”
Johan Brink,  Jemtel – Från vanliga eljobb till allt högre höjder

                             Diskussion

________________________________________________________________________

11.45 – 13.00   Lunch

________________________________________________________________________

13.00 – 14.30   Digital affärsplattform öppnar upp för fler företag som vill in i vindkraftbranschen.
Christer Andersson, Vindkraftcentrum

Omöjligt för företag att låna i glesbygd? –  Inte längre.

Garantia kan omvandla vindkraftsåterbäring till riskvilligt kapital för småföretagare.
Caroline Nyström, Garantia

Elintensiva investeringar – serverhallar ger arbetstillfällen och kringindustri

Magnus Lindgren, Power Region

________________________________________________________________________

14.30 – 15.00   Kaffe

________________________________________________________________________

15.00 – 17.00   Energin som motor i regional utveckling – Jämtkrafts väg framåt
Erik Brandsma, vd Jämtkraft

Så här tar vi vara på möjligheterna – paneldiskussion med näringslivskontoren
Erik Brandsma, Jämtkraft

Katrin Normark Jonsson, Åsele kommun
Björn Amcoff, Strömsunds kommun
Hans Pahlin, Sollefteå kommun

Sammanfattning och avslutning

_______________________________________________________________________

17.00       Konferensen avslutas

_______________________________________________________________________

Under konferensen har du chansen att träffa de studenter som går vindkraftteknikerutbildningen i Strömsund och alltså har framtiden för sig.

Dagen före själva konferensen 5/11 kl 13.00 avgår buss till Åskälens vindkraftpark för studiebesök. Arbeten pågår, bland annat spänningssättning av verken.

Vindkraftcentrum på Youtube