Inbjudan, vårens mest väsentliga webb-sändning om läget för vindkraften. 6/4

Äntligen är det dags! Vår utsändning sker direkt och det som debatteras och diskuteras färgas av att energin nu träder fram som en huvudfråga – även hos allmänheten. Vi pratar jobb och tillväxt där vindkraft etableras. Den 6/4 Kl. 10.00-15.00

Omställning och nyindustrialisering ställer krav på ny vindkraft. Men nästan inga positiva beslut tas i kommuner eller i vindbolagen. Vilken blir vägen framåt? I studion medverkar branschen, företrädare för riks- och kommunpolitik. Och personer som jobbar lokalt med bygd och lokalt näringsliv. Vilken roll får lokala ersättningar framåt?

Kostnadsfritt, öppet för alla. Länk till anmälan, klicka här>> Obligatorisk föranmälan, länk till utsändningen skickas dagen innan

Vad som kommer att hända:

Vill du skicka in frågor, maila till forum22@vindkraftcentrum.se

Branschforum Vind 2022 6/4 Kl. 10.00-15.00 – bråda dagar för utbyggnaden

Medverkande: 

Svenskt Näringsliv (Marie Knutsen Öy)

Riksdagens näringsutskott (Anders Frimert (S)

Svensk Vindkraft (Sigrid Carstairs)

Svensk Vindenergi (Daniel Kulim)

Ånges kommunalråd, (Erik Lövgren (S))

Ånges näringslivsutvecklare (Emelie Säterberg)

Ragundas kommunalråd (Mikael Westin C)

Ragunda kommun (Lars Blixt)

Renewable Energy Systems, RES (Sigrid Nord och Magnus Igel)

Vindkraftcentrum (Christer Andersson)


10.00 
Nuläget – stark efterfrågan men fler veton

Industrin efterfrågar vindkraft, men Sveriges kommuner säger allt oftare nej. Hur går det med utbyggnaden?

10.25 Vindkraft – katalysator för jobb och företagande

Det finns gott om statistik på hur många jobb vindkraften ger – här får du siffrorna.

10.40 Vem vill bo granne med vindkraftindustrin?

Oron för utflyttning och sänkta fastighetspriser i samband med vindkraftetableringar är utbredd. Hur ser verkligheten egentligen ut?

11.15 Exemplet Ånge – pessimismen som försvann

För knappt två år sedan lades sågen i Östavall ned. Det talades om en dödsstöt för kommunen. Nyligen gick kommunalrådet ut och talade om arbetstillfällen och framtidstro – allt i spåren av vindkraftetableringarna.

12.00 LUNCH

13.30 Vägen framåt – hur ska vindkraften få fart igen?

Energiomställningen kräver vindkraft, både till havs och på land. Så hur ser lösningen ut om kommunerna fortsätter att säga nej? Går utvecklingen att vända?

14.30 Slutsummering och tittarfrågor

Panelen drar slutsatser från dagen och svarar på frågor från dig som tittar. Ställ dina frågor redan nu till forum22@vindkraftcentrum.se

15.00 SLUT

Kostnadsfritt, oblligatorisk föranmälan för att få länk till sändningen dagen innan. Klicka här för anmälan>>

 

Vindkraftcentrum på Youtube