Inbjudan webbinarium Vindkraft och fåglar

Uppsala universitet och Nätverket för vindbruk inbjuder dig till

WEBBINARIUM 3

Vindkraft och fåglar

Du får veta mer om det senaste inom forskningen kring vindkraft och fågel.

TID 

Måndagen den 11 september kl. 14.00 – 15.00

PLATS 

Onlineforum, som nås via länk http://vindkraftskurs.se/webinar.htm

MEDVERKANDE

Richard Ottvall, ekologikonsult vid Ottvall et al

Richard är en av forskarna som skrivit Vindvals senaste (maj 2017) syntesrapport om vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss, vilken bland annat sammanfattar de svenska kontroll- och uppföljningsprogram som genomförts fram till 2015/2016.

Frauke Ecke, universitetslektor vid Sveriges lantbruksuniversitet

Frauke har i sin forskning bland annat deltagit i Vindvals specifika satsning på kungsörn där forskarna studerade vilken betydelse fåglarnas hemområden, biotopval och rörelser har för vindkraftsetableringar.

Moderator är Olle Jansson som är rektorsråd på Uppsala universitet, Campus Gotland.

Med hjälp av en chatfunktion kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor. Webbinariet filmas och läggs därefter ut på hemsidan.

MER
Webbinariet ges inom ramen för vindkraftskurs.se som är en webbaserad kurs som riktar sig i första hand till handläggare inom offentlig sektor, men är öppen för alla som vill lära mer om vindkraft. Kursen hittar du här: http://vindkraftskurs.se/.

Om du har tekniska problem eller upplever att det inte fungerar, rensa cache i din webbläsare och prova igen. Eventuellt kan du prova i en annan webbläsare.

FRÅGOR
Liselotte Aldén liselotte.alden@geo.uu.se   

Johanna Liljenfeldt johanna.liljenfeldt@geo.uu.se

Webbinariet och vindkraftskurs.se är aktiviteter inom det nationella Nätverket för vindbruk och finansieras av Energimyndigheten. Arrangör är noden för utbildnings- och kompetensfrågor i nätverket, som tillhör Vindenergigruppen på Campus Gotland Uppsala universitet, Institutionen för Geovetenskaper.

Vindkraftcentrum på Youtube