Inbjudan till branschforum vindkraft i Östersund 29/9!

Tidigare i år kom beslutet att bygga 278 vindkraftverk på Fosen, Snillfjord
och Hitra. Tillsamman med kraftledningar och nätutbyggnad handlar
investeringarna på uppemot 17 miljarder
kronor.

Elva miljarder kronor är själva vindparksinvesteringen på. I runda slängar går 2/3 av dem till köp av
vindkraftverken. Resten kan gå till att köpa varor och tjänster i regionen. Summan kan bli än större
eftersom även turbinleverantören  kommer att leja och handla regionalt.

Tre-fyra miljarder kronor spenderas alltså i regionen och redan har flera svenska företag skaffat
kontakter och knutit affärsförbindelser.

Bygget kommer att pågå under fyra år och upphandlingar och kontrakt görs löpande.

Kom och lyssna till representanter för ägarna av parkerna, turbinleverantören och Windcluster Norway.

Dessutom berättar Vattenfall om sin 50-miljarders satsning på förnybart och företagets
nya sätt att upphandla för större regional nytta.

Ett mer detaljerat program kommer senare.  Hålltider 11-14 inkl lunch på OSD, Östersund.

Begränsat antal platser, anmäl dig redan nu till christer.andersson@vindkraftcentrum.se

Bild från föregående branschforum med ett 80-tal medverkande från regionens företag
och organisationer.

 

Vindkraftcentrum på Youtube