Vattenfall och Preem ser möjligheter i att havsbaserad vindkraft och vätgas kan hjälpa storskalig utfasning av fossila bränslen

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Vattenfall och Preem ska undersöka möjligheterna att utveckla en värdekedja där raffinaderiindustrin på den svenska västkusten kopplas samman med havsbaserad vindkraft och vätgas. Detta för att möjliggöra en snabb omställning till fossilfria bränslen. 

Preem och vattenfall ser en stor potential i att fossilfri el och vätgas kan hjälpa att sänka koldioxidutsläppen inom industrier som raffinaderier, stål, konstgödsel och petrokemi. De ser också att det är viktigt med innovativa samarbeten mellan fossilfria energileverantörer och utsläppsintensiva företag för att Sverige ska stärka positionen som föregångare i marknaden för fossilfria bränslen. 

- Samhällets behov av förnybara bränslen ökar snabbt, men tillgången på nödvändig fossilfri vätgas är fortfarande begränsad. En ny infrastruktur för vätgas från havsbaserad vindkraft kan snabbt och smidigt öka tillgången, och därigenom skynda på Preems omställning till en klimatneutral värdekedja och möjliggöra produktion av fem miljoner kubikmeter förnybara bränslen och e-bränslen senast år 2035. Det här kan bara bli verklighet om vi samarbetar och bildar partnerskap, säger Magnus Heimburg, vd och koncernchef för Preem, i ett pressmeddelande.

- För oss på Vattenfall är elektrifieringen av samhället och industrin en central del av vår affärsstrategi. Vår starka och växande portfölj för utveckling av svensk havsbaserad vindkraft, som i dagsläget utgörs av mer än 20 TWh, innebär stora möjligheter. Därför har Vattenfall tagit initiativ till det här konceptet på den svenska västkusten, där havsbaserad vindkraft- och vätgasproduktion kan spela en avgörande roll i omställningen till en fossilfri industri. Sektoröverskridande samarbeten och partnerskap är vägen framåt, säger Anna Borg, vd och koncernchef för Vattenfall, i ett pressmeddelande. 

LK

Foto:Vattenfall

Webbinarium: Påverkan på landskapet och förankring vid vindkraftsetablering den 16 september

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Uppsala universitet och Vindkraftskurs.se bjuder in dig till

Webbinarium


Påverkan på landskapet och förankring vid vindkraftsetablering

 

Vid nyetablering av vindkraft blir frågor om vindkraftens påverkan på landskapet och närmiljön viktiga för närboende och andra intressenter. Syntesrapporten Vindkraftens påverkan på människors intressen (2012) har nyligen blivit uppdaterad med ny internationell och svensk forskning. I webbinariet presenterar rapportens författare nya forskningsrön om planering för vindkraft, landskapspåverkan och sociala konsekvenser samt diskuterar om hur negativ påverkan av vindkraft kan minimeras.

 

TID
Fredagen den 16 september 2022 kl. 14.00 - 15.00

 

PLATS
Onlineforum, som nås via https://vindkraftskurs.se/webbinarier/

Webbinariet är kostnadsfritt och ingen anmälan behövs.

 

MEDVERKANDE
Karin Hammarlund, Samskapet
Karin har arbetat med planering och förankring av vindkraftsprojekt i dialog med berörda sedan 1990. Hon har medverkat i två statliga utredningar om vindkraftens påverkan på landskap och i två kunskapssammanställningar om vindkraftens påverkan på människors intressen. Hon har forskat kring metoder för landskapsanalys som underlag för dialog och vindbruksplanering, deltagit i flera forskningsprojekt om vindkraft samt undervisat i planering av storskalig infrastruktur vid SLU.

Tom Mels, Uppsala universitet
Tom är universitetslektor och docent i kulturgeografi. Hans forskning berör främst planering och rättvisefrågor kring natur och landskap. Han är delförfattare till syntesrapporten Vindkraftens påverkan på människors intressen samt Deltagande landskapsanalys.

 

MER
Det här webbinariet är det andra av tre som sänds under 2022. Det kommer filmas under sändning och kan därefter ses på vindkraftskurs.se/webbinarier/. Det tredje webbinariet Vindkraftens påverkan på marint liv kommer att sändas den 13 oktober kl. 14.00 - 15.00.

 

Webbinarierna ges inom ramen för vindkraftskurs.se som är en webbaserad kurs som främst riktar sig till handläggare inom offentlig sektor, men är öppen för alla som vill lära mer om vindkraft. Kursen är skapad och drivs av Uppsala universitet Campus Gotland och finansieras av Energimyndigheten.

 

FRÅGOR
Liselotte Aldén Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Institutionen för geovetenskaper, Vindkraftenheten, Uppsala universitet Campus Gotland

Nu kör Volvos första vätgasdrivna lastbilar på testbanan

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Det nya lastbilarna som Volvo Lastvagnar har utvecklat med bränsleceller som drivs av vätgas har en räckvidd upp till 100 mil på en tankning och släpper bara ut vattenånga. 

Volvo Lastvagnar har redan batterielektriska lastbilar men ser att lastbilar med bränsleceller är en viktig del för att helt få bort koldioxidutsläppen från transportsektorn. Bränslecellstekniken är relativt ny, det finns många fördelar med den men också en del utmaningar. En av dem är tankinfrastrukturen som behöver byggas ut, samt produktion av grön vätgas. För att tillverka grön vätgas krävs förnybar el, vind-, sol- och vattenkraft.     

"Vi har utvecklat den här tekniken några år nu och det känns fantastiskt att se de första lastbilarna köra på testbanan. Kombinationen av lastbilar med batteridrift och de kommande med bränsleceller gör det möjligt för oss att hjälpa våra kunder att helt få bort sina CO2 utsläpp vid körning oavsett transportuppdrag”, säger Roger Alm, VD för Volvo Lastvagnar i ett pressmeddelande. 

Vätgasdrivna lastbilar med bränsleceller är lämpliga för energikrävande uppdrag och långa sträckor.  

”Vi förväntar oss att tillgången på grön vätgas kommer att öka markant under de kommande åren, eftersom många industrier kommer att vara beroende av den för att minska sina CO2 utsläpp. Men vi kan inte vänta med att gå över till koldioxidfria transporter, tiden rinner ifrån oss. Så mitt tydliga budskap till alla transportföretag är att börja resan idag med batteriel, biogas och de andra alternativ som redan finns. Bränslecellsbilarna blir, när de är tillgängliga, ett komplement för de längre och tyngre transporterna”, säger Roger Alm, i ett pressmeddelande. 

 

Vindkraftcentrum läggs ned

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Vindkraftcentrum läggs ned som projekt från kommande årsskifte.
Då upphör Energimyndighetens finansiering av verksamheten.

Verksamheten har bedrivits i olika former och konstellationer under elva år och hela tiden har Strömsunds kommun varit huvudman. Upprinnelsen till projektet var att den storskaliga utbyggnaden av vindkraft startade just i  Strömsund med Havsnäsparken som stod klar 2010.

Under årens lopp har det grundläggande syftet varit att bidra till att utbyggnaden ska innebära lokal och regional nytta i de trakter vindkraften etableras. I form av lokala jobb och affärer.

- Våra första kartläggningar ledde så småningom fram till vårt prognosverktyg vars resultat numera är en självklar del av hur ett vindkraftsprojekt  kommuniceras. Vi har börjat göra prognoser även för havsbaserad vindkraft, säger projektledaren Torbjörn Laxvik.

De senaste två åren har ett 60-tal prognoser levererats till projektörer och kommuner. Under samma tid har vi gjort större eller mindre insatser i över 30 kommuner.

Bland annat gäller det vår digitala affärsplattform som utvecklas tillsammans med Umeå Universitet. Till skillnad mot våra tidigare databaser är plattformen interaktiv. Alla registrerade kan kommunicera med alla för förfrågningar och sedan affärer. 

Nu finns över 800 företag registrerade, plus privatpersoner som hyr ut bostäder i samband med byggen. Plattformen blir ett sätt för lokala aktörer att ta uppdrag under byggnation och drift av  vindkraftparkerna. Det finns en allmän och för ett antal enskilda parkbyggen. 

En stor del av vår verksamhet handlar om att inhämta kunskap och att sprida saklig information. En möjlighet vi berättar om är att sk bygdemedel kan användas för lokal näringsverksamhet genom Medvindslånet och Garantia. I Åsele och Lycksele har 35 miljoner frigjorts redan innan Vattenfallsparkerna togs i drift.

- Nu sjunger vi på sista versen och anledningen till att vi vill berätta det nu är att vi inte kan åta oss några långsiktiga samarbeten eller uppdrag framöver. Även om vi fortsätter med löpande verksamhet under hösten, säger Torbjörn Laxvik.

Under hösten kommer Umeå universitet fortsatt stå för driften av affärsplattformen och vi på Vindkraftcentrum säkerställer att branschkunskaper och kontaktnät fortlever. Likadant i Garantias fall i arbetet med att sprida insikterna om sin verksamhet och Medvindslånet.

- Vi undersöker alternativ finansiering men ser i dagsläget inga möjligheter till sådan. Så är det. I backspegeln finns ändå att vi spelat roll och gjort nytta under ett drygt decennium, säger Torbjörn Laxvik.

 

 

Windcluster Norways årliga årsmötesseminarium

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

I juni hade Wincluster Norway sitt årliga årsmötesseminarium i Trondheim. Temat för i år var hållbar vindkraftsindustri.

Dagen inleddes med årsmöte för Windcluster Norways medlemmar och där efter seminarium med vindkraftsaktörer, myndigheter och organisationer i branschen. 

Seminariet inleddes av den nya styrelseordföranden i Windcluster Norway Leif Røv som berättade hur de ska jobba vidare med leverantörsutveckling och kommunikation. 

Norges vattenresurs- och energidirektorat, NVE, var med och presenterade om vilka uppdrag de har kopplade till vindkraft och att de har skapat ett kunskapsunderlag och en informationsplattform. 

Norges teknisk- naturvetenskapliga universitet, NTNU, presenterade ett samhällsvetenskapligt perspektiv på vindkraft. De tog bland annat upp hur opinionen för vindkraft på land och till havs ser ut i Norge. Sedan 2009 har de som har en positiv inställning till landbaserad vindkraft sjunkit från ca 80 procent till ca 40 procent 2021.

Vindkraftcentrum var med och deltog för att återuppta kontakten med Windcluster Norway efter uppehållet sedan covid 19. 

/LK