Vindkraft - landskap och planering

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

För att kunna göra en bra bedömning av hur vindkraften påverkar miljön i området behövs en genomarbetad landskapsanalys. 

Det bör framgå i beskrivningarna vad landskapets bruks , kunskaps och upplevelsevärden är. Bevarandevärdet är det samlade kvalitetsmålet som bygger på de andra värdena.

Forskningsprogrammet Vindval publicerar en rad användarblad - korta texter om forskning kring vindkraftens effekter. I bladet om Landskap och planering skrivs bland annat:

”Hur ser landskapet ut och hur används det? Det är oftast en bättre utgångspunkt i vindkraftplanering, än att börja med frågan var vindkraftverk skulle kunna placeras.”

Forskningsprogrammet Vindval startade 2005 och drivs av Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Syftet är att ta fram och förmedla forskning om vindkraftens påverkan på människor, djur och natur.

/TL

Till användarbladet:

https://www.naturvardsverket.se/contentassets/a799743d00b840d5b31b213dee14d563/faktablad_vindkraftens-paverkan_3.pdf

 

Vindkraft - hälsa och ohälsa

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Ljudet från vindkraftverk är störande för en del närboende. Det som stör är främst buller från rotorbladen som skapar ett svischande och dunkande ljud.

Andra störande moment är varningsbelysning och rörliga skuggor som uppstår när rotorbladen skymmer solen. Dessutom kan vindkraftverken orsaka visuellt intrång för att de bryter av silhuetten i landskapet.

Forskningsprogrammet Vindval publicerar en rad användarblad - korta texter om forskning kring vindkraftens effekter. I bladet om Hälsa och ohälsa skrivs bland annat:

”Forskning om buller och vindkraft visar att det nuvarande riktvärdet för vindkraftbuller, 40 dBA, är rimligt ur störnings- och hälsosynpunkt.”

Forskningsprogrammet Vindval startade 2005 och drivs av Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Syftet är att ta fram och förmedla forskning om vindkraftens påverkan på människor, djur och natur.

/TL

Till användarbladet: https://www.naturvardsverket.se/contentassets/a799743d00b840d5b31b213dee14d563/faktablad_vindkraftens-paverkan_1.pdf

 

Vindkraftens sociala konsekvenser och förankring

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Vindval publicerar en rad användarblad - korta texter om forskning kring vindkraftens effekter. I bladet om Sociala konsekvenser och förankring skrivs bland annat: ” Det är viktigt hur frågor som rättvisa, delaktighet och förtroende hanteras under projektering av vindkraft.”

I skriften Deltagandeprocessen kring vindkraftsprojekt finns detaljerade anvisningar om hur processen kan utvecklas. Här sägs att det är helt avgörande att de berörda inkluderas tidigt i processen. Kommunikation och återkommande möten är förutsättningar för att skapa arbetssätt där de berörda deltar.

Forskningsprogrammet Vindval startade 2005 och drivs av Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Syftet är att ta fram och förmedla forskning om vindkraftens påverkan på människor, djur och natur.

/TL

Till användarbladet: https://www.naturvardsverket.se/contentassets/a799743d00b840d5b31b213dee14d563/faktablad_vindkraftens-paverkan_4.pdf

 

Vindkraften som problem och lösning

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Vindval publicerar en rad användarblad - korta texter om forskning kring vindkraftens effekter. I bladet om Vindkraft i svensk nyhetsmedia – problem eller lösning? skrivs bland annat:

”Medan politiker och vindentreprenörer ser vindkraften som en lösning, ser privatpersoner den oftare som ett problem.  Det visar en studie där forskare har undersökt hur vindkraft framställs av olika aktörer i svensk nyhetsmedia under drygt 20 år. De visar även att debatten över tid har kommit att involvera allt fler aktörer och blivit allt mer komplex.”

Forskningsprogrammet Vindval startade 2005 och drivs av Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Syftet är att ta fram och förmedla forskning om vindkraftens påverkan på människor, djur och natur.

/TL

Till användarbladet: https://www.naturvardsverket.se/contentassets/281c44988828425c9d12375ca3d2a035/anvandarblad-vindval-nyhetsmedia.pdf?_t_hit.id=Boilerplate_Episerver_Features_EpiserverFind_Models_EpiserverFindDocument/26563_iv&_t_q=medieanalys

 

Vindval om Samhällsnytta och ekonomi

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Vindval publicerar en rad användarblad - korta texter om forskning kring vindkraftens effekter. I bladet om Samhällsnytta och ekonomi skrivs bland annat:

” Utbyggnaden skapar arbetstillfällen lokalt och regionalt och kan bidra till att utveckla näringslivet. Men den lokala nyttan behöver stärkas på fler sätt för att få acceptans för vindkraft.”

Forskningsprogrammet Vindval startade 2005 och drivs av Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Syftet är att ta fram och förmedla forskning om vindkraftens påverkan på människor, djur och natur. 

/TL

Till användarbladet: https://www.naturvardsverket.se/contentassets/a799743d00b840d5b31b213dee14d563/faktablad_vindkraftens-paverkan_2.pdf