Bräcke drar tillbaka sitt veto för vindparken Kusberget

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Med siffrorna 17-8 blev fullmäktiges beslut att släppa vidare vindkraftssatsningen med högre verk än i vindbruksplanen för miljöprövning.

-Vi har pekat ut området i vindbruksplanen och då får vi förhålla oss till det, sa Jörgen Persson (s), som är kommunstyrelsens ordförande.

Det är en omsvängning sedan fullmäktige faktiskt la sitt veto mot vindkraftutbyggnaden i somras. Många turer gjordes före det beslutet och nu har fler sådana tagits.

- Det togs utan diskussion. Och socialdemokraterna har kommit fram till att vi inte borde lagt detta veto,  säger Jörgen Persson vid fullmäktigemötet under onsdagen.

Något udda är att omsvängningen och det nya beslutet är en följd av ett medborgarförslag som lagts av Bengt-Jonny Johansson som är bybo i Öster-Övsjö i den tänkta parkens närhet, tillika markägare och företagare. Själv tillskyndare av vindkraft i området sedan 13 år.

Han fick berätta om Jämtvinds och finansiärernas planer framåt för fullmäktige och svara på frågor:

- Satsningen handlar om 60-70 jobb och handlar om 1,7 miljarder kronor i investeringar. Vid sidan av de 17 vindkraftverken innebär detta vätgastillverkning och ammoniakproduktion. Lagring kan ske i tidigare militära bergrum. Dessutom en etablering av serverhallar.

Det var Bengt- Jonnys  Johanssons besked och budskap för att framföra att frågan stod annorlunda nu jämfört med att vetot beslutades i juni.

Moderaterna som är koalitionspartner med socialdemokraterna i kommunstyrelsen ville inte framhålla de näringslivsmöjligheter som kunde uppstå, utan ville stå fast vid 150 meters höjd på verken enligt den vindbruksplan som nu gäller.

- Landskapet förändras till ett industrilandskap, med vägar och fundament som det är oklart hur de och verken ska monteras ned. Många mår dåligt av ljudet. Vindkraften löser inte energikrisen – det gör kärnkraften, säger Johan Loock (m) som är vice ordförande i kommunstyrelse och ansvarig för näringslivsfrågor i kommunen.

Den tidigare koalitionspartnern Vänsterpartiet menade att vindkraftsetableringen mest var för att markägare och bolag skulle tjäna pengar. Och att skogen skulle bli industrimark med vindkraftverk höga som 20-22 våningar höga höghus.

I debatten var oppositionspartiet Centern delat. Här hördes argument för ny kärnkraft hellre än ojämn och instabil vindkraft. Men mer avgörande blev att bejaka utvecklingen och framtiden, i nvesteringar och arbetstillfällen i kommunen.

Även det lilla partiet Jämtlands väl ville att vetot skulle rivas upp, till följd av att energin är viktig och att det för landsändan finns risk att vattenkraftens bidrag kan komma att minska. Då kan vindkraften bli viktig.

I övrig handlade stora delar av fullmäktigemötet om det ekonomiska läget, om ansvarsfrihet kunde beviljas kommunstyrelsen till följd av ekonomiskt resultat, eventuella tillskott från kommunakuten, återkommande besparingsbeting och deras inverkan på investeringsbudgeten.

Torbjörn Laxvik, projektledare och Bräckebo

Bild 1: Vindkraftverk i Mörttjärnsbergets vindkraftpark i Bräcke kommun.

Foto: Torbjörn Laxvik

Bild 2 Jörgen Persson (S) kommunstyrelsens ordförande

Foto: Bräcke kommun

Ytterligare möjlighet att titta på Branschforum Vind 2022

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Vindkraftcentrum har genomfört sin återkommande konferens Branschforum. Denna gång helt digitalt.

-Det blev lyckat med stor bredd på deltagandet i frågor som ligger i den politiska frontlinjen, säger Torbjörn Laxvik, projektledare.

Bland tittarna på utsändningen fanns branschföretag, kommun- och regionpolitiker, enskilda personer och företag, myndighetspersoner och intresseorganisationer.

Och för den som missade sändningen det går att se hela konferensen nu i efterhand på länken: https://www.youtube.com/watch?v=maS3v_EKwzg

Spola fram lite om den inte startar direkt. Så kommer konferensen igång.

Att frågorna som diskuterades ligger helt rätt i tiden visades av att miljö- och klimatminister Annika Strandhäll höll presskonferens strax före vindkraftcentrums utsändning och presenterade sitt vindkraftspaket. Något som kommenterades av gästerna i studion i Östersund.

Annars är några huvudpunkter i sändningen just jobb och inflyttning i vindkraftsetableringens spår, elintensiva investeringar i exempelkommunen Ånge samt en omfattande diskussion i ersättningsfrågan.

Synpunkterna om det senare lämnar Vindkraftcentrum.se vidare till den snabbutredning om ersättningar till kommuner och lokalsamhällen som nu tillsatts.

Bilden: Studion under inspelning. Från vänster. På bildskärmen Sigrid Carstairs Svensk Vindkraft, Marie Knutsen-Öy, Svenskt Näringsliv, i bakgrunden Linnea Karlsson Vindkraftcentrum, Anders Frimert (s), riksdagens näringsutskott, Mikael Westin (c), kommunalråd Ragunda, Programledare Marin Machnow

YH Vindkraftteknikerutbildning, film om yrket och YH-utbildningen i Strömsund

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Tipsa alla som vill jobba med ett klimatsmart yrke i en expansiv bransch, med goda jobb- och karriärmöjligheter? Gå Strömsunds yrkeshögskoleutbildning till vindkrafttekniker. Sök senast 22 april.

Klicka här för att se filmen>>

Sprid gärna filmlänken

I filmen intervjuas elever och före detta elever om själva utbildningen samt om att bo och studera till vindkrafttekniker i Strömsund. De berättar om varför de uppskattar utbildningen, hur det är att hitta boende och vad Strömsund som ort har att erbjuda i form av service och handels utbud. Läs mer om utbildningen och ansök här: https://www.hjalmar.nu/241.html

Yrkeshögskoleutbildning vindkrafttekniker

Hjalmar Strömerskolan erbjuder en vindkraftteknikerutbildning och som ger kunskap om arbetsuppgifter som förekommer i samband med service, drift och underhåll av vindkraftverk.

Utbildningen är på 300 YH-poäng och bedrivs på heltid under tre terminer. Delar av studierna kan bedrivas från annan ort än Strömsund. 

Utbildningen är en yrkeshögskoleutbildning vilket innebär en stor del LIA (Lärande i arbete) och efter avslutad utbildning har du en yrkeshögskoleexamen som vindkrafttekniker.

Läs mer om utbildningen och ansök här www.hjalmar.nu/vindkraft

Inbjudan, vårens mest väsentliga webb-sändning om läget för vindkraften. 6/4

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Äntligen är det dags! Vår utsändning sker direkt och det som debatteras och diskuteras färgas av att energin nu träder fram som en huvudfråga – även hos allmänheten. Vi pratar jobb och tillväxt där vindkraft etableras. Den 6/4 Kl. 10.00-15.00

Omställning och nyindustrialisering ställer krav på ny vindkraft. Men nästan inga positiva beslut tas i kommuner eller i vindbolagen. Vilken blir vägen framåt? I studion medverkar branschen, företrädare för riks- och kommunpolitik. Och personer som jobbar lokalt med bygd och lokalt näringsliv. Vilken roll får lokala ersättningar framåt?

Kostnadsfritt, öppet för alla. Länk till anmälan, klicka här>> Obligatorisk föranmälan, länk till utsändningen skickas dagen innan

Vad som kommer att hända:

Vill du skicka in frågor, maila till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Branschforum Vind 2022 6/4 Kl. 10.00-15.00 - bråda dagar för utbyggnaden

Medverkande: 

Svenskt Näringsliv (Marie Knutsen Öy)

Riksdagens näringsutskott (Anders Frimert (S)

Svensk Vindkraft (Sigrid Carstairs)

Svensk Vindenergi (Daniel Kulim)

Ånges kommunalråd, (Erik Lövgren (S))

Ånges näringslivsutvecklare (Emelie Säterberg)

Ragundas kommunalråd (Mikael Westin C)

Ragunda kommun (Lars Blixt)

Renewable Energy Systems, RES (Sigrid Nord och Magnus Igel)

Vindkraftcentrum (Christer Andersson)


10.00 
Nuläget - stark efterfrågan men fler veton

Industrin efterfrågar vindkraft, men Sveriges kommuner säger allt oftare nej. Hur går det med utbyggnaden?

10.25 Vindkraft - katalysator för jobb och företagande

Det finns gott om statistik på hur många jobb vindkraften ger - här får du siffrorna.

10.40 Vem vill bo granne med vindkraftindustrin?

Oron för utflyttning och sänkta fastighetspriser i samband med vindkraftetableringar är utbredd. Hur ser verkligheten egentligen ut?

11.15 Exemplet Ånge - pessimismen som försvann

För knappt två år sedan lades sågen i Östavall ned. Det talades om en dödsstöt för kommunen. Nyligen gick kommunalrådet ut och talade om arbetstillfällen och framtidstro - allt i spåren av vindkraftetableringarna.

12.00 LUNCH

13.30 Vägen framåt - hur ska vindkraften få fart igen?

Energiomställningen kräver vindkraft, både till havs och på land. Så hur ser lösningen ut om kommunerna fortsätter att säga nej? Går utvecklingen att vända?

14.30 Slutsummering och tittarfrågor

Panelen drar slutsatser från dagen och svarar på frågor från dig som tittar. Ställ dina frågor redan nu till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

15.00 SLUT

Kostnadsfritt, oblligatorisk föranmälan för att få länk till sändningen dagen innan. Klicka här för anmälan>>

 

Tunga regioner agerar i frågan om vindersättningar

Skriven av Christer Andersson den . Publicerad i Ettan

Region Västernorrland och Region Jämtland/Härjedalen huserar tillsammans 25 procent av de vindkraftverk som producerar el i landet.

De vill gärna att utbyggnaden fortsätter men vill se lokala ersättningar för att göra vindkraftsetableringar möjliga.

Regionerna tar upp den stafettpinne som åtta kommuner i Västerbotten lämnat över tidigare och gör ett inspel till regeringen och berörda ministrar.

Så här skriver Region Jämtland Härjedalen i ett pressmeddelande: 

https://www.regionjh.se/nyheter/pressmeddelanden/rjhpress/nyaersattningsmodellerforvindkraftbehovsskyndsamt.5.6a75410c17e5513d4bf8613c.html