Vindkraft väcker känslor

Skriven av Mia Maria Öberg den . Publicerad i Ettan

 

mariannehenningsson 

På nationella vindkraftskonferensen i Kalmar presenterades den nya rapporten Vindkraftens påverkan på människors intressen.

- Syftet är att samla kunskapen från den nationella forskningsfronten, säger Marianne Henningsson som är projektledare för Vindval och huvudförfattare.

Vindval är ett samarbete mellan Energimyndigheten och naturvårdsverket för att ta fram vetenskapligt baserade fakta om vindkraftens effekter på människa, natur och miljö.

En tidigare syntesrapport av det här slaget i projektet handlar om riskerna för fåglar och fladdermöss. Men nu gäller det alltså människan som sätts i centrum. Fördjupningsomåden är Hälsa och ohälsa, Ekonomi och verksamheter, Landskap och Förankring.

- Det är helt klart att vindkraften väcker känslor, säger Marianne Henningsson och berättar att 87 procent av befolkningen tycker att det är bra med vindkraft. Men planeras den nära den egna fastigheten så sjunker de positiva till 40 procent.

Förutom attityder så går rapporten igenom påverkan på människors hälsa.

- Buller är den stora hälsorisken och det är på det området vi har mest forskning, säger Marianne Henningsson.

 

Med utgångspunkt i Havsnäs sammanställer rapporten de erfarenheter som gavs under bygget av parken med sina 48 snurror i Strömsunds kommun.
250 lokala årsarbeten och 13 varaktiga jobb.


- Med kringeffekterna inräknade beräknas den varaktiga sysselsättningen fördubblas, säger Marianne Henningsson .

Turistnäringen ger en mer splittrad bild. Och här är reseanledningen den avgörande.

- Söks lugn och ro kan man bli störd av vindkraften. Men handlar det om exempelvis utförsåkning eller besök vid musikevenemang blir upplevelsen en annan, säger Marianne Henningsson.

Förankringen hos människor som bor i närheten av planerade vindkraftsanläggningar stärks inte oväntat med delägarskap och tidig kommunikation.

- Dialogen i ett tidigt skede är det viktiga. Men också att föra in det globala perspektivet och diskutera miljöhotet, säger Marianne Henningsson.


Till rapporten  http://www.naturvardsverket.se/Start/Om-Naturvardsverket/Vara-publikationer/ISBN1/6400/978-91-620-6497-6/

Starkare Nordlig Vind 2012

Skriven av Mia Maria Öberg den . Publicerad i Ettan

borjenvk3

Den nionde nationella vindkraftskonferensen har startat i Kalmar. Devisen för året är Starkare nordlig vind.
-    Det här är lokal förankring, säger Börje Johansson som berättar om Ollebacken energi AB vid konferensen.

 

Annars har den nordliga vinden här i trakten under veckan förbytts i en ostlig och varmare vind. Syrenen står i blom och en något saltare vind än den från Storsjön sveper in från Östersjön.

Ett av ämnena för dagen är Allas vind – lokal förankring och spritt ägande.  Från Danmark berättas att vid varje parkbygge gäller att den närboende befolkningen erbjuds att köpa 20 procent i form av andelar, av parken.

Från norskt håll berättar rådman Michael Momyr att 34 procent av en nybyggd park är i lokal ägo. Och den ger i form av egendomsskatt tre miljoner kronor till Roan kommunen med sina knappa tusen invånare. Nästa vindkraftsutbyggnad ska ge 20 miljoner kronor i skatt till kommunen.

 

En aspekt av ämnet är lokal acceptans och Fredrik Lindahl vid svensk vinkraftförening, en idéell förening med 2000 medlemmar, pratar om den uppförandekod som man vill lansera bland vindkraftsexploatörerna. En kvalitetsmärkning.

Och Börje Johansson berättade som andelsägare i Ollebacken om den lokala förankringen där, småföretagare, bybor, näringsidkare och ett par kooperativ som samordnas genom Ollebackens Förvaltning AB.

Första etappen med sex vindkraftverk som var klar september 2011 har gett oväntat god avkastning. Men etapp två får vänta, bankerna vill inte ge lika goda lånevillkor som sist.

-Vi tror att det löser sig och elnät, vägar och tre fundament är på plats, säger Börje Johansson optimistiskt.

Annat som avhandlats denna första dag i konferensen är exempelvis att Danmarks elförsörjning till hälften ska ske med vindkraft. EUs klimatpolitik är ett tema liksom tillståndsgivningen, hur den går till i de nordiska länderna.

Annat handlar om ljudutbredningen vid vindkraftverken och en hel del om den mer småskaliga vindkraften.
Vad kan man ha hemma på gården? Eller gemensamt i byn?

Den andra dagen diskuterar de 350 deltagarna bland annat stamnät, arbetsmiljö och säkerhet samt havsbaserad vindkraft.

Studiebesök från Sydafrika

Skriven av Mia Maria Öberg den . Publicerad i Ettan

vkcsydafricaxx

Från vänster: Sizwe Khuzwayo Näringslivschef i kommundistriktet Alfred Nzo,
Carina Otterfalk Näringslivssekreterare Östersunds kommun, Azabenokanyo Mvovo administrativ assistent,
Carina Asplund (c-politiker och ledamot i Utvecklingsutskottet), Beauty Maningi politiker.

 

I vårt arbete med att ta tillvara på vindkraftsutbyggnadens möjligheter i Jämtlands län ingår också aspekter som att informera om vad vi gör och hur vi arbetar.

 

Ett sådant tillfälle av inspirerande studiebesök kom när Östersunds kommun har sin vänort från Sydafrika på besök och vi får möjligheten att dela våra erfarenheter från vindkraftsutbyggnaden i Jämtlands Län just nu.

 

Vi startade med ett studiebesök på Ollebacken och de sju andelsägda Enercon verken.

Intresset var stort och frågorna många, särskilt kring hur det fungerar med lokalt andelsägande.

Ett och ett halvt verk ägas av föreningen Ollebacken vind ekonomisk förening som har 350 delägare som delar på 4230 andelar, där varje andel är 1000kw och kostade 6300:-st

 

Det verk som har stått längst på Ollebacken är det som Hällingarna vind ek förening äger och som har snurrat sedan 2006

 

Resten av verken ägs av företag, från i huvudsak Jämtland. Där de äger så kallade tårtbitar, och den finansiella lösningen bygger på förtroende och tillit som var mycket intressant för våra besökande.

 

Turismen är också del där de ser stora utvecklingsmöjligheter för sin region kommundistriktet Alfred Nzo.

Så efter en lunch i Hammerdal(en viss förvåning märktes över storleken på våra pizzor) så visades bilder och informerades det om samarbetsorganisationen Sinnenas Väg ek för, som verkar i detta område.

Vindkraftsambassadör 2012

Skriven av Webmaster den . Publicerad i Ettan

havsnäs179 LL

 

Det är dags att nominera till utmärkelsen ”Vindkraftsambassadör 2012” för insatser genom råd eller dåd gynnat vindkraftsnäringen det senaste året. Förutom äran ges vinnaren en studieresa utomlands för att hämta ytterligare inspiration.
Nomineringen skickas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och bör innehålla några rader som motiverar personen till utmärkelsen. Vindkraftcentrum.se`s ledningsgrupp utser vinnaren och anordnar en festlig prisceremoni i början av juni.

Lyckad mässa för vindkraftcentrum.se

Skriven av Webmaster den . Publicerad i Ettan

Massan1x

Det var full fart på Gamla Teatern när Vindkraftcentrum höll rekryteringsmässa den 26 april. Drygt tvåhundra besökare bjöds på föreläsningar och möjligheten att möta olika företag i branschen. Landshövding Britt Bohlin inledde dagen med att välkomna de stora vindkraftinvesteringarna som kommer att göras i länet. Hon betonade hur viktigt det är att utvecklingen sker på ett bra sätt och att alla berörda är delaktiga. Som avslutning tackade hon alla som jobbar med vindkraft för att de bidrar till att göra världen lite bättre.

 

När den välkände meteorologen Pär Holmgren klev upp på scenen var teatersalongen fullsatt. Publiken bjöds på en intensiv och kunskapsfylld föreläsning om den situation världen befinner sig i just nu. Mycket handlade om oljan och vårt beroende av den. Pär jämförde den med ett drogberoende eftersom oljan gör det möjligt för oss att röra oss snabbare, producera mera och orka mer än vi annars hade gjort. Han tog också upp det faktum att oljan kommer att ta slut snart och att behovet av ny och förnybar energi är stort och brådskande. Den mest ultimata lösningen är solenergi och Pär menade att det första och bästa steget dit är vindkraft eftersom det är det vi vet mest om och kan bäst just nu. Han anknöt också mycket till de unga i publiken och det ansvar äldre generationer har för dem att inte använda upp deras resurser.

 

Några av de ungdomarna var Daniel Vikberg och Jacob Nyström från vindkraftteknikerutbildningen i Strömsund. De var på mässan för att lyssna på Pär men också för att kolla efter jobb. Daniel berättade att de goda jobbutsikterna var en av anledningarna till att han sökte utbildningen medan Jacob framförallt valde den eftersom jobbet verkade roligt.

 

Senare på dagen föreläste Hans Olofsson från Dählie Kraft AB. Han berättade om hur han och några vänner från Hammerdal diskuterat vad de kunde göra för sin hembygd och till sist beslutat sig för att sätta upp ett vindkraftverk. När de sjösatt sin idé började den att växa. Den norske skidveteranen Björn Dählie blev involverad och nu har de ansökt om att sätta upp 105 vindkraftverk vilket på sikt kan innebära runt 35 jobb. Hans berättade också att det som hela tiden varit viktigast för dem har varit att det ska gynna bygden så mycket som möjligt.

 

Just tron på möjligheterna för den jämtländska bygden var genomgående under hela dagen och när det var dags att avsluta var det fortfarande många samtal som pågick mellan besökare, utställare och föreläsare.