Vindkraftsteknikerutbildningen

Skriven av Mia Maria Öberg den . Publicerad i Ettan

karinsbild

 

Vindkraftteknikerutbildningen i Strömsund håller hög nivå enligt en Europeisk jämförelse.

Vindkraftteknikerutbildningen i Strömsund deltar tillsammans med Högskolan på Gotland som Sveriges representanter i ett stort EU-projekt som heter VET-Wind (Vocational Education and training of wind Technicians). Projektet som är tvåårigt startade i september 2011 med målet att utbyta erfarenheter och kompetens mellan länderna.
Under vecka 16 deltog Karin Liinasaari och Tommy Jönsson från Strömsund samt Liselotte Aldén från Gotland i möte med representanter från sju länder vid Spaniens utbildningscentrum Cenifer i Pamplona. Kompetens, innehåll, lärmetoder och lärmaterial diskuterades vid mötet. Det konstaterades att de svenska utbildningarna till vindkrafttekniker håller en hög nivå och har ett innehåll som motsvarar minst BZEE och City and Guilds, tysk och engelsk certifierad utbildning.
Nästa möte inom EU-projektet hålls på Gotland i juni där deltagarna kommer att delta i workshopen ”Train the trainer” det vill säga utbildning för lärare på vindkraftteknikerprogram, arbeta vidare med att skapa möjligheter för utbyte av studenter och lärare mellan de olika länderna samt ta del av Gotlands långa erfarenhet av vindkraftsunderhåll. Läs gärna mer på www.vetwind.eu.

BZEE betyder Bildungszentrum für Erneuerbare Energien http://www.bzee.de/index.php?id=41&;L=3 och mer information om certifieringen City and Guilds hittar du på http://www.cityandguilds.com/int-home.html

Vindkraftsmässan

Skriven av Mia Maria Öberg den . Publicerad i Ettan

jobbimed

 

Enligt Länsstyrelsen finns idag drygt 100 vindkraftverk i drift i länet. Tillstånd har getts för ytterligare 533 verk och snart ges klartecken till drygt 100 snurror i Åskälen-Österåsenparken mellan Häggenås och Hammerdal. Detta tillsammans med att ett antal mindre parker är på gång får Vindkraftcentrum att tro att det inom en snar framtid sysselsätts 1600 personer på heltid i branschen här i länet. Planer på ytterligare hundratals finns. Uppskattningen gäller lokala jobb men då gäller också att efterfrågade färdigheter finns i länet.

 

Av den anledningen arrangerar Vindkraftcentrum.se en rekryteringsmässa på Gamla teatern i Östersund "Jobba i Medvind" torsdag den 26 april 2012.


Mässan öppnar kl. 10 med en kort inledning av landshövdingen och har öppet till kl. 16. Vi vänder oss till företag med rekryteringsbehov, människor, som funderar på att starta eget, arbetssökande, studenter och intresserad allmänhet.

På programmet finns bl a föreläsning om klimatarbetet med Pär Holmgren, Hans Olofsson berättar om sitt och Björn Dählies arbete med projekteringen av Åskälen-Österåsen och man får möjlighet att träffa arbetsgivare direkt vid bordet för att marknadsföra sina egna kvaliteter samt informera sig om vilka rekryteringsbehov som finns.

Vi hoppas få träffa många nyfikna människor, som besöker oss antingen för att söka jobb, starta företag eller bara ta reda på mer om vindkraft.

 

Hjärtligt välkomna!

Vindkraftturbiner tillverkas i närområdet

Skriven av Mia Maria Öberg den . Publicerad i Ettan

 

vkvblaastervd

 

I norska Verdal, elva mil från Åre, tillverkas just nu en 3MW:s vindturbin som i sommar ska monteras i testparken på Valsneset i Bjugn kommun i Sör-Tröndelag.
Det handlar om en demonstrationsturbin, säger vd Torolf Pettersen. Vi vill visa vår nya typ av direktdrivet verk som ska vara konkurrenskraftig i både mindre och större serier. Monteringsverkstaden ligger i industriparken ner i hamnen där Aker hållit till och byggt oljeplattformar. Idag bygger Kvaerner delar till sådana på platsen. Här finns teknik och kunnande som kommer till nytta den dag havsbaserad vindkraft kan göras lönsam.

Blaaster Wind Technologies AS grundades 2007 för utveckling och försäljning av stora vindturbiner för både land och havsbaserat bruk. Bakom företagaet står bland andra Torolf Pettersen, som var initiativtagare till och ledde utvecklingen av ScanWind, som nu är sålt till GE Wind. Vår turbin väger minde än konkurrenternas och samtidigt innebär den enklare konstruktionen betydligt lägre underhållskostnader, säger Torolf Pettersen när han visar runt i verkstaden.

Just nu är det tio personer som arbetar med att sätta samman delarna i den prototyp som går under namnet Blaasters DL 100. Om det går som tänkt ska serietillverkningen starta i början av nästa år.
Blaasters har en egen tornlösning som tillåter navhöjder från 90 till 120 meter för 3MW-turbiner. Man har också en lösning för upp till 150 meters höjd avpassad för 6MW-turbiner. De höga höjderna lämpar sig särskilt för vindkraftverks som ska placeras i skogslandet, exempelvis i Jämtland. Vinglängden ska också kunna anpassas efter de vindförhållanden som råder på platsen.

Europiskt samarbete för vindkraftteknikerutbildning

Skriven av Mia Maria Öberg den . Publicerad i Ettan

allmanbild

Vindkraftteknikerutbildningen i Strömsund deltar tillsammans med Högskolan på Gotland som Sveriges representanter i ett stort europeiskt projekt, VET-Wind (Vocational Education and training of wind Technicians).

Förra veckan deltog Karin Liinasaari och Tommy Jönsson  från Strömsund och Liselotte Aldén från Gotland tillsammans med representanter från sju länder i ett möte vid Spaniens utbildningscentrum Cenifer i Pamplona. Arbetet fortsätter med erfarenhetsutbyten mellan länderna i ytterligare ett år. "Vår svenska utbildningen har ett bra innehåll och en hög nivå enligt den jämförelsen som Ian Fisher från UK gjort" , berättar Karin Liinasaari.  Mera finns att läsa på www.vetwind.eu