Vindkraft på Europaforum

Skriven av Mia Maria Öberg den . Publicerad i Ettan

 

I förra veckan samlades bortåt 230 norrländska politiker, tjänstemän och representanter för organisationer i Östersund för att diskutera framgångsvägar för Norrland i den Europeiska Unionen.

Bland talarna fanns bland andra näringsminister Annie Lööf, hemmasonen Jens Nilsson, som äntligen tagit plats i europaparlamentet, och nationalekonomen Stefan de Vylder som beklagade han fått rätt vad gäller EMU och euron.

På plats var också Jens Sperens från Vindfyr och Torbjörn Laxvik från Vindkraftscentrum.se som delade ut den pinfärska Vindkrafttidningen till samtliga deltagare. Tanken var att väcka idéer kring att låta vindkraftsinvesteringarna bli en motor och fylla begrepp som klusterbildning och innovationssystem med innehåll.

Femtusen vindsnurror räknar man med ska kunna vara på plats i de norrländska länen om några år. 75 procent av investeringarna går till torn och turbiner. Ett sätt att få så mycket som möjligt att bli kvar i länen är att börja tillverka hela, eller delar av, vindkraftkraftverk genom att företag går ihop och samarbetar i så kallade kluster.

 

Mindre kärnkraft och mer vind

Skriven av Mia Maria Öberg den . Publicerad i Ettan

kaberger

- I början  av maj stängs sannolikt den 54:e och sista kärnkraftsreaktorn av i Japan. En tredjedel av Japans elförsörjning kom tidigare från kärnkraften.

Det berättade Thomas Kåberger vid sin tvådagarsturné i länet. Thomas Kåbereger var tidigare generaldirektör för Energimyndigheten och är nu ordförande för en stiftelse i Japan som ska främja förnybara energikällor, Japan Renewable Energy Foundation.

Tillsammans med regeringens vindkraftsamordnare Lars Thomsson har han deltagit på några möten och berättat om erfarenheterna från Japan och den stora ökning som vindkraften står inför.

- Mycket tyder på jordbävningen förorsakade de stora skadorna. Tsunamin kom efteråt, säger Thomas Kåberger om kärnkraftsolyckan som bland annat lett till att 100 000 evakuerats och att lika många flyttat från området.

Förutom de skadade reaktorerna i Japan har de övriga stängts av för kontroll och service efter hand. Men inte fått tillstånd att starta igen av lokal myndigheter. I Kina har olyckan lett till ett stopp för att planera ytterligare kärnkraft. I Tyskland ska åtta reaktorer stängas ned.

- Bättre går det för förnybar energi. 2011 ligger solceller och vindkraft i topp för energiinvesteringarna, säger Thomas Kåberger.

- Vindkraften innebär alla tiders största investeringsvåg här i Jämtlands län, säger Lars Thomsson som samordnar vindkraftsutbyggnaden på uppdrag av regeringen, från Mälardalen upp till Jämtland och Västernorrland.

Det sker enbart som svar på klimatförändringarna, framhåller han.

- Storskalig utbyggnad av vindkraft är det som funkar nu. Om 25-50 år är det kanske någon annan teknik som gäller, säger Lars Thomsson.

Lars Thomsson har tidigare varit kommunalråd på Gotland och har i olika roller varit med om turistöns stora vindkraftsatsningar.

- Jag har aldrig stött på några motsättningar mellan turismen och vindkraften hävdar han. Tyckande finns men vetande är det sämre med. En nyligen gjord undersökning vid Siljan pekar i samma riktning, säger Lars Thomsson.

En av anledningarna till den breda acceptansen för vindkraft på Gotland är det lokala ägandet, menar han.

-Bygdepengar och arrenden i all ära, men det är det lokala ägandet i olika former som ger pengar tillbaka till bygden, säger Lars Thomsson.

Bilden är från möte på Torsta i Ås. Centerns Håkan Larsson flankeras av Thomas Kåberger och Lars Thomsson.

Detta betyder vindkraftbranschen för Högt, Hett och Säkert

Skriven av Mia Maria Öberg den . Publicerad i Ettan

 

I dagsläget och sedan 3 år tillbaka kan man säga att den betyder allt för vårt företag. Vi levererar kurser för arbete på hög höjd, räddning från hög höjd, HLR och brand. Vi har servat pågående vindkraftsbyggen i närområdet med mat, boende och städning. Aktörerna inom området har även använt oss för att få en bild av vilka andra entreprenörer som finns i området som kan vara dem till nytta. 

Framtiden ser ljus ut för oss, verksamheten är inte beroende av pågående byggnationer utan kommer att ge en framtida och hållbar sysselsättning.

Nu i dagarna påbörjade vi en ombyggnad av vår Kursgård för att möta upp gentemot nya kunder, alla med anknytning till vindkraften. Vi är den i Sverige nordligast liggande anläggningen för de kurser vi erbjuder, vilket är mycket kostnadseffektivt för våra kunder i norra delarna av landet som tidigare varit hänvisade till Malmö eller Danmark.

Inom ett par år framåt anser vi att det kommer att finnas utrymme för nyanställningar.  Vår verksamhet ger även arbetstillfällen till snickare, rörmokare, snöröjare, markanläggning, revisor, lokalproducenter av mat mm. 

Presentation av företaget.

Vi byter i dagarna namn från ”Gästabud Stilkök” till HH&S, Högt Hett & Säkert i Gåxsjö, Kurs och Konferens. Vårt gamla namn kändes något förlegat.

Företaget ägs av mig, Kerstin Johansson och Annie Svensson.

Vi har varit företagare i många år men nu känns det som om vi hittat hem sedan tre år tillbaka. I samarbete med YH-vind i Strömsund startade vi då ett utbildningscentrum för ”säkert arbete på hög höjd”, detta samarbete fortskrider och är en förutsättning för att vi skall vara på rätt plats vid rätt tillfälle och hålla oss informerade om utvecklingen inom området. Det senaste halvåret har vi även knutit en ny aktör till oss, Procurator, vilket gör att kursverksamheten utökats till att även gälla HLR och brand.

Under dessa tre år har vi inte enbart haft YH-vind som våra kunder utan kurser har även köpts in av tex. Vattenfall, ABB, O2, Jämtkraft, Vindkraftsutbildningen i Storuman och  ett antal mindre byggföretag mm. till den listan lägger vi nu även Vestas som använder oss för sin säkerhetsutbildning i norra Sverige. En av våra styrkor är att vi kan leverera en ”kompakt” kurs där deltagarna inte behöver förflytta sig mer än tre minuter för att genomföra hela utbildningen, då även räddning från höjd höjd, 22m. Detta innebär en stor tidsvinst och ett minimalt risktagande, kunden behöver inte hyra vindkraftverk för utbildningen.

Som nämnts ovan pågår en renovering av kurs/boende nu, på önskelistan står en nasell och byggande av ett trångt utrymme, flera stegar. Företaget är under ständig utveckling för att tillgodose kundens önskningar.

Som företagare brinner vi för detta.  Att i vårt område få utveckla ett unikt företag som tillför bygden både hopp och arbetstillfällen, visa vår vackra bygd och alla möjligheter till fin rekreation som finns, är inte bara ett arbete utan ett rent nöje.

Vid pennan Kerstin Johansson

Högt Hett & Säkert
Gåxsjö 350
830 70 Hammerdal


Kontakt: Kerstin 070-219 49 48

 

Windfarm Civils på besök i Jämtland

Skriven av Mia Maria Öberg den . Publicerad i Ettan

windfarm

Under två dagar i februari tog Midscand och Vindkraftcentrum.se emot Windfarm civils (WFC)från den gröna ön, Irland.

WFC arbetar främst med armering och gjutning av fundament till vindkraftverk. Dom har en stor erfarenhet då de byggt ca 150 fundament främst i Irland, England och Skottland.

Mr John Murphy som vi ser på bilden i samspråk med Robert Färdvall på Hammerdals betonggjuteri, här i färd med att färdigställa sk prefabricerade fundament till Jämtkrafts park i Sisjka, ett låglandsfjäll i väglöst land mellan Gällivare och Kiruna. Mr John Murphy säger att han inte sett något liknande någon annanstans och är imponerad över metoden och det faktum att man på det här sättet kan producera fundament under den svåraste byggproduktionstiden på året. Han tror att deras kompetens skall kunna möta kraven från våra svenska entreprenörer och att det finns en möjlighet att etablera sig här. Nu åker jag hem till Irland där jag skall presentera det positiva intryck jag har fått av Jämtland och de möjligheter till samarbete som finns här.

Fiber – inte bara i tröjan

Skriven av Mia Maria Öberg den . Publicerad i Ettan

fiberslinga-stolpe

Vindkraftcentrum.se engagerar sig i fiberfrågan utifrån de planer på ca 700 vindkraftverk i olika parker i länet som skall byggas under de närmaste 5-7 åren. Vi vet också att det är ca 1000 verk ytterligare i olika faser av tillståndsprocessen. 

Till alla dessa parker dras det optofiber för kommunikation av drift och övervakningen av verke

När vi träffar exploatörer, kommuner och bybor berättar vi att det nu finns en gyllene chans att få ut bredbandsfiber till byar och småorter. En möjlighet som antagligen inte uppstår ige 

Det är nu som vägar byggs och elledningar dras. På några håll har tåget redan gått 

Vindkraftcentrum.se är också med i den arbetsgrupp som bildats med representanter för Ragunda, Bräcke, Sollefteå och Strömsunds kommuner tillsammans med SCA Statkraft Vind AB (SSVAB) och Förenade Vindbyar som bas 

Gruppen har bildats med SSVABs parker i området som bas, men behov finns för en drivande kraft i länet som helhet.

Bakgrunden är att om några år ska koppartrådar och –kablar som försörjer oss med telefoni och bredbandsuppkopplingar monteras ned och fraktas bort. Samtidigt som framdragningen av modern fiber är eftersatt i Jämtlands län

Vindkraften är inte hela lösningen på frågan om fiber – det finns områden som inte berörs av utbyggnaden. 

Men vi tror att optofibern är en överlevnadsfråga för glesbygden. Vem tror att nästa generation bosätter sig där det inte finns tillgång till fungerande bredband? Eller att någon gör ett försök att driva företag från en sådan plats?

Nu går fibertåget..