Nyheter

21 juni 2022
Vindkraftcentrum läggs ned som projekt från kommande årsskifte.Då upphör Energimyndighetens finansiering av verksamheten. Verksamheten har bedrivits i olika former och konstellationer under elva år och hela tiden har Strömsunds kommun varit huvudman. Upprinnelsen till projektet var att den ...
21 juni 2022
I juni hade Wincluster Norway sitt årliga årsmötesseminarium i Trondheim. Temat ...
20 juni 2022
För att kunna göra en bra bedömning av hur vindkraften påverkar miljön i ...
20 juni 2022
Ljudet från vindkraftverk är störande för en del närboende. Det som stör är ...
17 juni 2022
Vindval publicerar en rad användarblad - korta texter om forskning kring ...

Välkommen till Midscands slutkonferens!

Jämtland Härjedalen öppnar portarna

Vad krävs för ett framgångsrikt investeringsfrämjande arbete i framtiden?

Midscand vill gärna ta upp det till diskussion på sin slutkonferens.

Läs mer