Inflyttning till vindkraftbyarna – men tapp för Sollefteå

Det sägs ofta att vindkraftparker leder till att folk flyttar. Men siffrorna säger något helt annat. Det visar en sammanställning från Sollefteå kommun. Både tätorten Sollefteå och kommunen i stort tappar befolkning, medan byarna nära vindkraftparkerna ökar.

Insändare i tidningen, inlägg på sociala medier och förtroendevalda kommunpolitiker säger då och då att folk flyr vindkraftparkerna. Om och när det byggs vindkraft kommer folk att flytta från området där vindkraften byggs. Även fastighetspriserna kommer att sjunka i det aktuella området eftersom ingen vill bo nära vindkraftparker. Men påståendena saknar stöd i verkligheten.

– Vi får ju höra det här ofta, men vi har aldrig sett det hända i de projekt som vi satt oss in i. Så att få fram siffror som visar hur det egentligen ligger till är klart intressant. Det finns ju tidigare fakta om hur skogsfastigheter påverkas positivt, så det borde gå att titta även på fastigheters värde före och efter ett vindkraftbygge, säger Vindkraftcentrums projektledare Torbjörn Laxvik.

Sollefteås kommunala utvecklingsbolag Energidalen har kontaktat byarna runt vindkraftprojekten i kommunen och fått aktuella siffror på antal fastboende från 2019 fram till hittills i år.

Folkökning i Ramsele socken
I Sollefteå finns hittills tre vindkraftparker i drift; Rödstahöjden, Björkhöjden och Ögonfägnaden.
Det finns inga boenden runt Rödstahöjden och statistiken visar att folk flyttar till byarna runt vindkraftparkerna Björkhöjden och Ögonfägnaden istället för från.

Befolkningsökning sker i Lungsjöbygden i Ramsele socken, dvs i de byar som ligger närmast Statkrafts vindkraftparker Björkhöjden och Ögonfägnaden i Sollefteå kommun:

Lungsjöbygden (Lungsjön, Rensjön, Myrdalen, Västvattnet, Terrsjö och Hocksjön)
2019: 58 fastboende
2020: 80 fastboende

En ökning tack vare inflyttning av 22 personer till fastigheter som tidigare stått tomma eller fritidshus som nu används för fast boende. Inga födda, döda eller utflyttade under året varför inflyttningen ger en positiv befolkningsutveckling. Inför 2021 har två fastigheter sålts med planerad inflyttning av fyra personer våren 2021.

Trygga jobb i glesbygd
Antal arbetstillfällen (tillsvidaretjänster) vid vindkraftparkerna i nordvästra Sollefteå kommun som togs i drift löpande mellan 2013 och 2016, är:

Björkhöjden (90 verk): 10 heltidstekniker
Ögonfägnaden (33 + Stamåsen 26 verk): 8 heltidstekniker

Tillkommer gör fem tjänstepersoner som tjänstgör vid båda vindkraftparkerna.Totalt anställda av Statkraft vid vindkraftparkerna i Sollefteå är 23 heltidstjänster som innehas av boende i närområdet.

Tillkommer 4-6 servicepersonal från lokala företag för kompletterande drift och underhåll.
Därutöver lokala företag som levererar olika tjänster, t ex Delphin i Lungsjön för städning och annan lokalvård och Brorssons Åkeri i Ramsele för vägunderhåll och snöröjning i vindkraftparkerna.

Läs även om hur skogsfastigheter påverkas:
https://vindkraftcentrum.se/index.php/arkiv/504-effektivare-och-loensammare-skogsbruk-tack-vare-vindkraften

Martin Machnow

Vindkraftcentrum på Youtube