Informationsmöte om projekt Viking, 90 vindkraftverk i Sollefteå och Ragunda kommuner.

Tisdag 12/6 hölls ett informationsmöte för allmänheten om det kommande projektet  med ny vindkraft öster om byn Fullsjön och väst om Björkhöjdens vindkraftsanläggning. För informationen stod Hans-Erik Flodin från Isbillen Vind AB, Karl-Uwe Borneman projektledare från Vestas och Mats-Ola Vestin som är tilltänkt site manager.

Bakom projekt Viking står förutom Isbillen Vind AB och Vestas även Windspace A/S som är ett danskt developmentföretag samt Höglandsbolagen AB.

Något investeringsbeslut finns inte än men arbetet för att få de sista bitarna på plats pågår för fullt. En del förberedande avverkningsnarbete har också gjorts för att förbereda en skyndsam byggprocess  där fas ett med de första 57 vindkraftsverken är tänkta att stå klara 2019. Fas ett omfattar de delar som tidigare tagits fram av Höglandsbolagen samt Isbillen och Storbrännkullen vind. De vindturbiner som valts är Vestas 3,8 MW och höjderna kommer att variera mellan 191 meter till 230 meter beroende på placering.

Fas två är Björkvattnet, ett projekt som övertagits från SSVAB där planeringen för tillfället omfattar 33 vindkraftverk. I den ursprungliga planen var det tänkt med 40 vindkraftverk men i och med den snabba teknikutvecklingen med högre verk och att man kunnat gå från 2,5 till 4,5 MW per verk behövs inte lika många. Produktionen av el kommer ändå att bli betydligt högre än enligt ursprungsplanen.

Bilden: Hans-Erik Flodin från Isbillen Vind AB, Karl-Uwe Borneman 
projektledare från Vestas och Mats-Ola Vestin som är tilltänkt site 
manager.

Mötet var mycket välbesökt och många tog också chansen att diskutera vindkraftsfrågor i allmänhet. De flesta var eniga om den fastighetsskatt som vindkraften betalar skall tillfalla den kommun där det byggs. En fråga som givetvis skall hanteras av politikerna på riksplanet. Vindkraftbranschen har framfört att de gärna betalar den skatten i berörd kommun.

Vindkraftcentrum på Youtube