Infrastrukturen i Hocksjöparken tar form

Det är företaget Stenger & Ibsen Construction Sverige AB med säte i Örnsköldsvik som utsetts till huvudentreprenör för infrastrukturarbetet i Hocksjöparken utanför Ramsele i Sollefteå kommun.

Stenger & Ibsen har stor vana vid den här typen av uppdrag. Platschef är Morgan Johansson från Söråker och han har bland annat varit med nu senast vid bygget av ”grannparken” i Björkvattnet mellan Lungsjön och Borgvattnet.

– Ja, det känns nästan som att komma hem igen och vi känner oss välkomnade av de boende i området, säger Morgan Johansson.

Just nu är fokus på produktion av grus och makadam i en bergtäkt inne i området till den blivande vindkraftparken, material som ska användas till förstärkning av befintliga vägar, byggnation av nya vägar samt kranplatser och fundament för de 23 vindkraftverk som ska byggas.

Nu under vårvintern pågår arbetet att förstärka befintliga vägar och att bygga nya vägar samt iordningställa kranplatser för de lyftkranar som behövs när vindkraftverken ska byggas.

– Det handlar om förstärkning av cirka 20  km befintliga vägar och nybyggnation av cirka 10 km, berättar Morgan Johansson.

Under våren kommer de att förbereda platserna för vindkraftverken med grundläggning och armering och själva gjutningen av fundamenten räknar man med att kunna göra direkt efter semestrarna nu i sommar.

Parallellt med det ska elnätet i parken byggas ut. Det sker i början av sommaren enligt planen samtidigt som E.ON tillsammans med Jämtkraft och Persson Invest genomför bygget av en ny transformatorstation på plats i parken i anslutning till den 130 kV-ledning som dragits från Storfinnsforsen till vindkraftparkerna i Björkvattnet och Björkhöjden.

Som platschef är Morgan Johansson på plats i området under arbetsveckorna och veckopendlar de 15 milen ner till Söråker där han bor.

– Till det här projektet har Stenger & Ibsen hyrt  hus såväl inne i Ramsele som i Lungsjön. Det är perfekt. Överlag är vi mån om att kunna köpa tjänster lokalt och göra inköp på plats i till exempel Ramsele, säger Morgan Johansson.

Därför lyfter han fram den digitala affärsplattform som Vindkraftcentrum och Umeå universitet tagit fram som ett bra exempel på hur lokala och regionala företag kan presentera sig och vilka tjänster de erbjuder.

– När man är mitt uppe i ett så här stort projekt är det svårt att få tiden att räcka till för att själv leta efter lämpliga leverantörer. Då är det perfekt att allt finns samlat i den digitala affärsplattformen, säger Morgan Johansson från Stenger & Ibsen Construction.

Bilden: Morgan Johansson Platschef Stenger & Ibsen

Företag som vill anmäla intresse som leverantör kan registrera sig kostnadsfritt på https://vindkraft.umigo.se/

Vindkraftcentrum på Youtube