Inga nya beslut om vindinvesteringar i Finland

OX2 har utvecklat och byggt Glötesvålens vindpark i Härjedalen som nu ägs av IKEA. Foto Torbjörn Laxvik

– Orsakerna till nedgången är stigande räntor och ökade byggkostnader, säger vd Anni Mikkonen på Finlands vindkraftförening.

Förra året slog Finland alla tiders rekord i hur många nya vindkraftverk som togs i bruk, mer än 430 turbiner  började producera el. I år väntas drygt 180 turbiner tas i bruk.

Utbyggnaden av vindkraft sker från låga nivåer om man jämför med Sverige med dryga 5 000 verk. I början av 2022 fanns 962 turbiner som levererade ström i Finland.

De närmaste två åren väntas ännu ungefär 500 vindkraftverk bli klara i Finland men det handlar om investeringsbeslut som tagits tidigare. Nu råder stiltje på beslutsfronten.

– Vi vet ganska bra vilka projekt som byggs nu och de kommande två åren. Efter det följer säkert investerare hur satsningarna på till exempel väte går. Inom några år kommer vi att se om elförbrukningen ökar eller inte, säger Anni Mikkonen till det finska public serviceföretaget Yle.

Ett drygt 20-tal vätgassatsningar för runt 100 miljarder kronor har aviserats i Finland de senaste åren och här har vindkraften setts som möjliggörare. Hur efterfrågan på vindkraftsel faktiskt utvecklas återstår att se.

Men regeringen ger understöd till vätgassatsningarna: ” Finland har förutsättningar att producera minst tio procent av EU:s utsläppsfria vätgas 2030”. Och näringsministern preciserar:

– Vätgas är för närvarande den mest betydande motorn i den industriella omvälvningen, både i Finland och i världen. Det nu utstakade målet sätter Finlands väteekonomi på världskartan och stöder finländska aktörer och investeringar inom vätebranschen

Nå, en av de stora aktörerna på den finländska vindmarknaden är svenska OX2. Bolaget har verksamhet i många länder men 30 procent av verksamheten bedrivs i Finland, lika mycket som i Sverige.

Förutom det landbaserade planerar OX2 vindkraft i närheten av Åland och i Bottniska viken. Att vindkraftsbolagen inte fattat några investeringsbeslut i år påverkar inte satsningarna till havs.

OX2 planerar för tre havsvindkraftparker, Möjliga investeringsbeslut för parkerna ute till havs ligger fler år i framtiden, påpekar Teemu Loikkanen som är landschef  på OX2 i Finland .

– Det är så lång tid till det att jag inte vet om nuläget påverkar alls. Finansieringen är en senare fråga och hur världsläget ser ut om 3-5 år vet vi inte i dag. Vi kör fram projekten med full fart, säger Loikkanen till Yle.

Torbjörn Laxvik

 

Vindkraftcentrum på Youtube