Inspirationsträffar med Företagarna

 

Finns det möjligheter i samband med vindkraftsutbyggnaden?
Inspirationsträffar tillsammans med Företagarna i Jämtlands Län

 

I dag finns ca 100 verk i drift i Jämtlands län, tillstånd att bygga ytterligare 533 verk har getts och de kommer sannolikt att byggas inom de närmaste fem åren. 

Vi vet att det ligger ytterligare 167 verk ligger långt framme i tillståndsprocessen.
Allt detta bara i Jämtlands län, det är minst lika mycket på gång i våra grannlän.

Detta är en investering för ca 4 Mdr per år i regionen.
Om prognosen slår in, så kommer det att
vara en betydande marknad, detta inom en mängd olika områden.
En fjärdedel av investeringarna handlar om avverkning av skog, vägbyggen, betongfundament och eldragning till och i parkerna mm.
Och runt detta finns all kringservice som behövs.

 

Vindkraftcentrum.se jobbar för att regionens näringsliv ska kunna utföra så stor del av dessa arbeten som möjligt.


Vi vill ge en information om det som är på gång och berätta om de olika faserna i kring tillståndsprocessen fram till färdiga vindkraftverk.

Vi vill också visa några exempel på verksamheter som utvecklats samt startat nya tack vare Vindkraftsutbyggnaden i Jämtlands Län.

 

Datum som är klara:

Bräcke              4/2 2013

Krokom            15/1 2013
Exakt plats kommer att meddelas på www.vindkraftcentrum.se senare

 

För mera information

 

Ole Rönning Kristiansson

070 7809112

ole.kristiansson@vindkraftcentrum.se

 

 

 

 

 

Vindkraftcentrum på Youtube