Jämtkraft bygger ny kraftledning för vindkraft

Enligt ett pressmeddelande utökar Jämtkraft elnätet i Jämtland och Västernorrland. Nära två mil kraftledning byggs mellan Rätans stamnätstation och Länsterhöjdens fördelningsstation i närheten av Överturingen i Ånge kommun. Den nya kraftledningen ska överföra el från två vindkraftparker till det nationella stamnätet.

– Det länsöverskridande bygget beräknas ta omkring ett och ett halvt år. Vi har börjat i sommar och ska vara klara till årsskiftet 2019/2020. Under våren genomfördes projektering och upphandlingar, säger Robert Asplund, projektledare Jämtkraft.

Tre parter

I projektet, som kallas för Rätanklustret, ingår tre delar; två vindkraftparker, förnyad stamnätstation och en ny högspänningsledning med fördelningsstation. Tre parter jobbar parallellt i projektet.

  • Investeraren Green Investment Group bygger de två vindkraftparkerna Länsterhöjden och Storflötten med 236MW installerad effekt fördelat på 56 vindkraftverk. 
  • Statliga Affärsverket Svenska Kraftnät förnyar Rätans befintliga stamnätstation. 
  • Jämtkraft bygger ny högspänningsledning för 220 kV och fördelningsstation i Länsterhöjden för vindkraftparkerna Storflötten och Länsterhöjden. Jämtkraft har sökt och fått beviljat en linjekoncession och har därmed tillstånd att bygga och äga kraftledningen.

I projektet ingår också förberedande arbeten för att möjliggöra anslutning av en tredje vindkraftpark, Nordkölen, som i dagsläget är i tillståndsskedet.

Långsiktig affär

Totalt handlar det om nyanslutningar upp till 236MW. Vindkraftparkerna beräknas förse i storleksordningen 30 000 villor med energi.

– Det är stora mängder energi som kommer in på elnätet. För Jämtkraft är det en långsiktig affär att förmedla den här kraften till stamnätet eftersom intäkterna löper under de 25 år som anläggningen är i drift, säger Stefan Stambej vid Jämtkraft Elnät Projekt & Utveckling.

Mer förnybar energi

Den nya kraftledningen bidrar till att öka andelen förnybar energi, enligt regeringens mål om ett fossilfritt Sverige 2030. Jämtkraft kommer kontinuerligt att informera berörda om projektet.

– Vi kommer att ha återkommande informationsmöten under projektets gång där det kommer att finnas möjligheter att ställa frågor och ta del av det som sker, säger Robert Asplund.

Här kan du se en karta för projektet.

Vindkraftcentrum på Youtube