Jämtkraft bygger vindkraftspark mellan Lungsjön och Borgvattnet

Energibolaget Jämtkraft tecknar avtal om förvärv av vindkraftsprojektet Hocksjön i Sollefteå kommun, Västernorrland. Anläggningen blir Jämtkrafts största med 45 vindkraftverk. Avtalet är ett led i att ytterligare öka andelen förnybar energi i bolaget.

– Som energibolag har vi en unik möjlighet att skapa förutsättningar för omställningen till ett 100 procent fossilfritt samhälle. Att satsa på mer vindkraft är ett konkret steg för att minska utsläppen av koldioxid. Vårt uppdrag är att driva regional utveckling som leder till bättre villkor för både människa och miljö. I Hocksjön skapar vi såväl regionala arbetstillfällen som ytterligare förnybar energi, säger Erik Brandsma, vd för Jämtkraft.

Jämtkraft tecknar avtal om förvärv av projektet Hocksjön av Höglandsbolagen. I avtalet ingår tillstånd för att sätta upp 45 vindkraftverk som tillsammans har potential att producera 630 GWh förnybar energi, det motsvarar energi till cirka 126 000 hushåll*. Vindkraftsparken planeras vara klar 2020–2021.

– Vi är stolta över att kunna lämna över ett välutvecklat projekt till Jämtkraft med utomordentliga förutsättningar för produktion av förnybar energi. Som västernorrlänning uppskattar jag också att det är en annan regional aktör som tar vindkraftsprojektet vidare i vårt område, säger Sven-Ivar Marcusson, vd Höglandsbolagen.

2020-målet redan nått
De närmaste tio åren är helt avgörande för att undvika katastrofala klimateffekter, det visar FN:s klimatpanel IPCC i sin senaste rapport. För att minska utsläppen av koldioxid behövs ökad andel förnybar energi. Jämtkraft satte redan 2010 upp en målsättning att till år 2020 fördubbla sin andel förnybar elproduktion och tillföra ytterligare cirka 1 TWh. Det målet är redan nått och strategin är fortsatta investeringar i förnybar energi.

– I jämförelse med andra tekniker har vindkraften de lägsta produktionskostnaderna och den största potentialen. Vindkraft kommer att utgöra huvuddelen av förnybara energikällor för att nå Energiöverenskommelsens mål om 100 procent förnybar elproduktion i Sverige år 2040. Med investeringen i Hocksjön och våra övriga satsningar på förnybar energi är Jämtkraft en aktiv part i den omställningen, säger Erik Brandsma.

Den planerade vindkraftsparken i Hocksjön blir Jämtkrafts största, den installerade effekten av de 45 verken kommer att uppgå till cirka 170 MW. Vindparken kommer att anslutas mot EON Elnät och vidare mot Svenska Kraftnäts nya stamnätsstation i Storfinnforsen.

 

Vindkraftcentrum på Youtube