Jämtkraft och Wallenstam samarbetar

Jämtkraft förvärvar 100 procent av aktierna i dotterbolaget Svensk NaturEnergi AB som ägs av Wallenstam, som därmed blir en av Jämtkrafts kunder.

Wallenstam är sedan 2013 det första fastighetsbolag i Sverige som är självförsörjande på förnybar energi från vindkraftverk. Svensk NaturEnergi är ett elhandelsbolag och verkar i Göteborg. Bolagets miljöprofil stämmer överens med Jämtkrafts inriktning som har en hög andel förnybar egen produktion.

Erik Brandsma, vd på Jämtkraft AB hoppas samarbetet ger bättre förutsättningar att utveckla hållbara städer och därmed minska klimatförändringarna.

Kunderna kommer fortsatt ha en relation med Svensk NaturEnergi med samma avtal om förnybar energi från vindkraft. Överenskommelsen gäller från 1 april.

Text: Birdie Dahlberg
Bild: Jämtkraft / Stefan Linnerhag

Vindkraftcentrum på Youtube