Jämtkraft blir huvudsponsor för Winterwind 2013

Winterwind till Östersund 2013

Jämtkraft tar över stafettpinnen och blir huvudsponsor för Winterwind nästa år.

– Vi har vinterklimat och iskyla i Jämtland och under  mässan diskuteras nya kunskaper som utvecklar vindkraftsbranschen, säger Melcher Falkenberg vid Jämtkraft.
Årets Winterwind i Skellefteå har just avslutats. 400 deltagare och utställare från 17 länder var på plats för att diskutera vindkraftens problem och möjligheter i ett kallt klimat.
– Intresset för frågorna har ökat rejält de senaste åren i takt med att man sett potentialen att bygga vindkraftparker i de kalla områdena världen över, säger Melcher Falkenberg.
Det kalla klimatet ställer särskilda krav på turbinerna och nedisning av vingarna kan innebära olycksrisker och lägre elproduktion. Olika företag provar olika lösningar. Nya ytskikt kan minska nedisningen och uppvärmning hindra att verken  behöver stå stilla.
Det är Svenska vindkraftföreningen som arrangerar Winterwind och nästa år 6-7 februari i Östersund blir det för sjätte gången.
–  Den hålls på OSD för att alla ska få plats. Skellefteå Kraft har gjort ett bra jobb i år och väldigt många företag i branschen slöt upp. Förhoppningen är att det blir minst lika många deltagare nästa år när vi är huvudsponsor av arrangemanget, säger Melcher Falkenberg.
Jämtkraft har som målsättning att fram till år 2020 fördubbla sin  produktion av förnybar energi. Merparten av det ska komma från vindkraft och utbyggnaden sker både inom och utom länet.
–  Vindkraften är bra för miljön, vi hjälper till att uppfylla EU:s mål om förnybar energi, dessutom är det lönsamt. Våra kunder efterfrågar el som är förnybar, säger Melcher Falkenberg.
Nästa år sätts alltså fokus på Östersund och Norrlands inland.
–  Förutsättningarna för vindkraft är utmärkta här uppe, den ger möjligheter för bygderna och vi tror att det är bra att den också ägs och drivs av ett regionalt förankrat företag som Jämtkraft, säger Melcher Falkenberg.

wintermelcherliten

Vindkraftcentrum på Youtube