Klartecken för ny vindkraftspark i Skellefteå

Det schweiziska energibolaget Fu-Gen AG har ingått samarbete med den brittiska fondförvaltaren Abraxas Capital Management Ltd för att bygga en vindkraftspark utanför Skellefteå med en investering på cirka 600 miljoner kronor.

Samarbetet mellan parterna fick sitt avstamp denna sommar när projekträttigheterna för Fjällboheden Vind AB förvärvades från franska elbolaget Engie. Vestas kommer att leverera 10 vindturbiner under 2021.

“Detta projekt utgör startskottet för Fu-Gens verksamhet i Sverige. Vi har planer på att bygga fler vindkraftsparker under de nästkommande åren, delvis genom egen projektering, men också genom att förvärva projekt utvecklade av andra företag”, säger Matthias Rapp, ordförande för Fu-Gen, i en kommentar.

Området för vindkraftsparken är beläget ett fåtal mil nordväst om Skellefteå och arrenderas på privatägd mark. Den sammanlagda kapaciteten för projektet blir 42 MW, vilket medför en produktion på drygt 160 GWh förnybar el, motsvarande elbehovet för ca 6600 eluppvärmda hushåll.

“Vi har identifierat Sverige som en säker och långsiktigt hållbar plats för denna typ av investering, och vi är glada över samarbetet med Fu-Gen och att bygga Fjällboheden”, säger Balthazar Cazac från Abraxas. “Vi ser fram emot möjligheten att investera i fler vindkraftsprojekt i Sverige tillsammans med Fu-Gen.”

Vindkraftsparken byggs under ledning av Cameus AB samt Topwind Consultancy BV och kommer att producera grön förnybar el sommaren 2021. Under hösten 2019 påbörjas bygget av nätanslutningen. Vägar och fundament kommer att byggas under sommaren 2020.

Om Fu-Gen AG
Fu-Gen grundades på initiativ av personer med expertis inom förnybar energi. Tillsammans använder de sina samlade erfarenheter inom utveckling och konstruktion av nya projekt, samt drift och förvärv av befintliga. Utvecklingsstrategin syftar till att skapa en omfattande projektportfölj av kostnadseffektiva förnybara projekt med fokus på sol- och vindkraft. Fu-Gen verkar för närvarande i Sverige och Italien med lokal personal i båda länderna.

Om Abraxas Capital Management Ltd
Abraxas Capital Management Ltd. (”Abraxas”) är en Londonbaserad fondförvaltare av alternativa investeringar (AIFM), auktoriserad och reglerad av den brittiska finansiella tillsynsmyndigheten (FCA). Abraxas förvaltar för närvarande Eos Sicav Plc Umbrella Fund – en investeringsfond med särskilt fokus på investeringar i grön infrastruktur.

Vindkraftcentrum på Youtube