Klätterteknik AB startar GWO-utbildning på fängslande höjder

 

Klätterteknik gör en satsning på GWO utbildning och är sedan i maj certifierade för att hålla GWO-kurser.
De har en nybyggd träningsanläggning på sitt kontor i 
Stockholm och kommer att öppna en träningsanläggning
i Ulriksfors Business Center i Strömsund i september 2015.

All träning kommer att hållas inomhus och i Strömsund har de ett samarbete med Strömsundshälsan som håller
sjukvårdsdelarna av utbildningen och kan erbjuda läkarundersökning och arbets-EKG i samband med utbildningen.

Höghöjdsutbildningen kommer att hållas i det gamla vakttornet som byggs om och anpassas för att likna ett vindkraftstorn.
GWO Basic safety training är en internationell standard på säkerhetsutbildning för arbete på vindkraftsanläggningar. 
Läs mer på Global Wind Organisation.

Klätterteknik erbjuder GWO-utbildningar som bygger på en internationell överenskommelse mellan de stora producenterna och utförarna som verkar inom vindkraftsindustrin i Europa och även till viss del övriga världen. 
Grundutbildningen består av 4 delar: 
1. Work at height 
2. First aid 
3. Manual handeling
4. Fire awareness

Klätterteknik erbjuder också ”on site” utbildning på arbetsplatser både i Sverige och internationellt. 

För att boka kurs vänligen fyll i formuläret intresseanmälan eller ring!


Utsikt från det gamla fängelsetornet i den forna kriminalvårdsanstalten Ulriksfors, strax utanför Strömsund.
Bilden är tagen i samband med invigningen av det nyöppnade Ulriksfors Business Center för några veckor sedan.

 

Bengt Björk från Klätterteknik AB var på plats uppe i det gamla fångvaktartornet där de nu kommer att anordna höghöjdsutbildning/GWO. 

 

Vindkraftcentrum på Youtube