Kommersiellt vätgasprojekt i Gävle tar nästa steg

Svea Vind Offshore har sedan 2021 jobbat med att utveckla ett vätgasprojekt för produktion, lagring och distribution av grön vätgas i Gävle Hamn. Svea Vind Offshore samarbetatar med Ramboll för att färdigställa säkerhetsanalyser inför driftstart 2023

Vätgasen som ska produceras i Gävle hamn kommer att användas av industri- och transportsektorn. De kommer att producera upp till 66 660 MWh vätgas per år vilket kan generera i en utsläppsminskning på 20 000 ton Co2 per år jämfört med om de använts sig av fossila bränslen.   

–Vårt team har förberett projektet noggrant och planen är att driftsätta anläggningen nästa år. Vi valde att samarbeta med Rambolls säkerhetsexperter då deras kompetens, erfarenhet och flexibilitet inför ett kommersiellt projekt sticker ut. Vi och Ramboll delar värderingen att näringslivet måste bli hållbart. Företag behöver ställa om nu för att vara konkurrenskraftiga och vi vill ta rollen som katalysator med våra projekt inom vätgas och havsbaserad vindkraft för att underlätta omställningen, säger Mattias Wärn, vd på Svea Vind Offshore, i ett pressmeddelande.  

– Vi är stolta över att få samarbeta med Svea Vind Offshore för att realisera den här satsningen. Deras team har kommit långt och projektet kommer att bidra till energiomställningen vilket ligger helt i linje med vår egen strategi. Vi har liksom Svea Vind Offshore fullt fokus på hållbarhet och vi har en ambition att fungera som katalysator för den omställning som våra energisystem behöver, säger Simon Jansson, chef för Ramboll Energy i ett pressmeddelande.

LK

Vindkraftcentrum på Youtube