Kostnaderna för ny vindkraft fortsätter att sjunka

Produktionskostnaderna för ny vindkraft fortsätter att sjunka. Det finns i dag gott om vindkraftsprojekt i landet som skulle kunna byggas till en kostnadsnivå mellan 40 och 50 öre per kilowattimme, men de låga el- och elcertifikatpriserna gör att det endast är de bästa projekten som kan förverkligas visar en ny studie från Energimyndigheten.

– Teknikutvecklingen inom vindkraftssektorn går snabbt, samtidigt råder en hård konkurrens på elmarknaden med låga elpriser och elcertifikatspriser. Det pressar kostnaderna nedåt, säger projektledare Maria Stenkvist på Energimyndigheten.

Den nya studien, Produktionskostnader för vindkraft i Sverige (ER 2016:17), är en uppföljning av en liknande rapport som Energimyndigheten tog fram 2014 (ER 2014:16). Den visar att kostnadskurvan för ny vindkraftsel idag ligger på en lägre nivå än 2014.

Läs mer>>

Vindkraftcentrum på Youtube