Kraftig nedgång i vindkraftsinvesteringar

Svensk Vindenergi berättar om att besluten om vindkraftsinvesteringar har minskat markant det senaste kvartalet. Förklaringen är de låga ersättningsnivåerna till förnybar elproduktion i kombination med ett lågt elpris.

Läs artikeln

Vindkraftcentrum på Youtube