Kraftsamling för ny energipolitik

Jobb på hög höjd. Leif Røv vid Vertikal Service till vänster tillsammans med projektledare Lars-Andre Hagen vid Siemens Gamesa Renewable Energy. Foto: Vertikal Service

I Norge kraftsamlar förnybarhetsbranschen för utbyggd landbaserad vindkraft och en förändrad energipolitik i stort.

Vi går samman för att påverka politiken, säger Leif  Røv med mångårig erfarenhet från drift- och underhåll i energisektorn.

Det som mer än oroar är den kommande elbrist som Statnett förutspår regionalt och nationellt, och därmed onödigt höga elpriser. Sedan tillkommer missade miljömål och utebliven industriutveckling, liksom outnyttjade lokala möjligheter till arbetstillfällen.

Vid årsskiftet gick branschorganisationerna Energi Norge ihop med vindorganisationen Norwea och dessutom med regionala kraftföretag, solenergiföretagen, vätgasintressenter, förenade småkraftsproducenter och Norsk fjärrvärme.

Statnett, motsvarande Svenska kraftnät, är på väg in i den nya organisationen och Windcluster Norway har just bestämt sig för att bli med. Leif  Røv har suttit i styrelsen för klustret sedan 2010.

– Vi startade för att bilda ett leverantörsnätvek inom vindkraft och som mest har vi haft ett femtiotal medlemsföretag. Våra konferenser och träffar har varit väsentliga för företag som vill komma in i branschen, säger Leif  Røv.

Windcluster Norway har haft sitt säte i Trondheim och en stor sak för organisationen blev självklart  etableringen av 277 turbiner på halvön Fosen. En stor del av kontrakten för entreprenörsjobb gick till lokala och regionala företag i Trøndelag.

– Nu går vi in med vårt leverantörsnätverk i Fornybar Norge för att tillsammans med andra påverka politiken för att sätta drift & underhåll och arbetsplatser på dagordningen, säger Leif  Røv.

Han är verksam i Vertikal Service som direktör inom vindenergi, affärsutveckling och organisationsbyggande. Företaget har 131 anställda varav 118 sysslar med reparbeten, eller Rope Access som är den internationella benämningen.

– Företaget startade 2003 och de första uppdragen gällde reparationer av kyrktorn. Vid 2007 blev det jobb inom olje -och gasindustrin och sedan 2013 finns vi inom vindkkraft. På Fosen står vi för service och underhåll i Statkrafts och Aneos parker, säger Leif  Røv.

Som andra norska vindkraftsbolag blickar Vertikal Servivce mot Sverige och övriga Norden med omnejd. I Norge finns runt 1500 vindkraftverk medan det i Sverige finns drygt 5000. Som behöver service, förr eller senare.

– Väsentligt för oss är den landbaserade vindkraften, men våra maritima erfarenheter kan användas i vattnen runt Östersjön, utanför, Sverige, Finland, Baltikum och Polen, säger Leif  Røv som i skrivande stund gör besök i just i Polen och Tyskland.

För jobb jobb inom drift- och underhåll i parkerna på Fosen tar Vertikal Service in svenska bolag som Climb Works och Industriklättrarna.

– Genom vårt arbete på Fosen har vi kontrakt med de stora turbinleverantörerna Vestas och Siemens Gamesa. Det är grunden för vår expansion till andra länder, säger Leif  Røv.

När bolaget nu tänker sig att växa utanför Norge är strategin att samverka.

– Man kan tro att Norges och Sveriges affärskulturer är lika. Men det finns skillnader och det bästa som vi ser det är att skapa samarbeten med svenska företag, säger Leif  Røv.

Torbjörn Laxvik

Vindkraftcentrum på Youtube