Kungsörnar stoppar utbyggnad av vindkraft

År 2021 ska en ny kraftkabel ligga färdig mellan Gotland och fastlandet, en kabel som ska göra det möjligt att kraftigt bygga ut vindkraften. Tills dess står branschen och stampar. De projekt som skulle kunna förberedas har stoppats på grund av örnar. Men där kan en lösning vara på gång.

 

”Konflikten måste bara lösas”

En mängd nya vindkraftverk kan alltså byggas när kabeln byggs. Men när vindkraftparkerna nu planeras på Gotland, så har det ökade beståndet av örnar satt käppar i hjulen.

– Får vi inte en annan lagtolkning än den vi har nu då byggs det inte mycket mer vindkraft på Gotland. Samtidigt vet vi att vi måste ha mycket mer förnyelsebar energi så den här konflikten måste bara lösas, säger Lars Thomsson.

Ett par, tre projekt har redan stoppats på grund av att verken hamnar för nära häckande örnar. I en skrivelse till regeringen har de gotländska myndigheterna därför bett om att få bli pilotlän för att se hur vindkraften kan samexistera med örnarna.

– När vi började bygga ut vindkraften i början av 80-talet så hade vi fem häckande örnpar. Idag har vi 80-90 häckande par och en större örnstam än någonsin. Det har skett medan vi har byggt 170 vindkraftverk. Så de har levt sida vid sida i 30 år och det kommer de att kunna göra framåt också, säger Lars Thomsson. Läs mer>>

Bilden: Lars Thomsson, regeringens vindkraftsamordnare i samspråk med Thorbjörn Laxvik, Vindkraftcentrum.se, i samband med branschforum i Östersund.

Vindkraftcentrum på Youtube