Landsbygdsministern besökte Vindkraftcentrum.se

I förra veckan besökte landsbygdsminister Jennie Nilsson Vindkraftcentrum.se på kontoret i Hammerdal.
–  Vi diskuterade de genomgripande möjligheter som vindkraftsutbyggnaden innebär och den nya basindustri som är på väg att etableras i landets glesare bygder, säger projektledare Torbjörn Laxvik.

Jennie Nilsson från Halland fick tillsammans med de jämtländska riksdagsledamöterna Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson ta del av information om de investeringar som sker på nationell och regional nivå. Men framför allt de metoder och redskap vindkraftcentrum.se besitter för att skapa så stor lokal nytta som möjligt där vindkraften byggs.

Omställningen till 100 procent förnybar elproduktion är en stark förändrade kraft som kan nyttjas för regional utveckling, vilket bland annat kan påvisas i kommuner som Strömsund, Åsele och Sollefteå. Men möjligheterna finns i ytterligare ett 80-tal kommuner som står inför storskalig vindkraftutbyggnad.

Med på träffen var också Karin Näsmark, kandidat till EU-parlamentet, David Lindvall vid regeringskansliet, s-ombudsman Anton Hammar, kommunalråd Göran Bergström, ordförande i Reaxcer mm Bo Ottosson och Simon Sätherberg som tog bilderna.

Bild 1: Kalle Olsson, Torbjörn Laxvik, Jennie Nilsson och Anna-Caren Sätherberg hos Vindkraftcentrum.se i Hammerdal. Foto Simon Sätherberg.
Bild 2: Projektedare Torbjörn Laxvik berättar om de jobb och möjligheter som vindkraften ger på kort och lång sikt.

Vindkraftcentrum på Youtube