Landstinget har köpt vindkraftverk

Foto: Peffe Modén

 

Jämtlands läns landsting var det första landstinget i Sverige som beslutade att köpa ett vindkraftverk. Beslutet togs redan 2010 och syftet var att producera förnyelsebar el för egen förbrukning. Nu är affären klar och besparingen beräknas bli runt 2,4 miljoner kronor per år de närmaste åren.

Läs mer

Vindkraftcentrum på Youtube