Länet får nytt nationellt uppdrag inom vindkraft

Den statliga innovationsmyndigheten Vinnova ger Strömsunds kommun 200 000 kronor för
att under hösten bygga en så kallad Påverkansplattform som lite längre fram ska leda till
stora anslag från EUs forskningsprogram Horisont 2020.

Läs mer

 

Vindkraftcentrum på Youtube