Leverantörsdatabas Hocksjön, Sollefteå kommun

Öster om Hocksjön i Sollefteå kommun planerar Jämtkraft och Persson Invest att bygga en vindkraftspark, bygget planeras att påbörjas under 2021.

Sammanlagt finns tillstånd för 45 vindkraftverk. Då tillståndet är ett så kallat BOX-tillstånd har vi möjligheten att använda den senaste tekniken vilket innebär att vi med bibehållen totalhöjd ändå ser en minskning av antal vindkraftverk till mellan 25-30 vindkraftverk. Vi beräknar att vi i anläggningen kommer producera ca 450 GWh/år förnybar energi, det motsvarar energi till cirka 90 000 hushåll*.

1,6 miljarder

Projektet Hocksjön Vind drivs gemensamt av Jämtkraft och Persson Invest. Vindkraftsprojektet förvärvades från Höglandsbolagen i början av 2019.

Vindkraftsparken kommer att anslutas mot EON Elnät och vidare mot Svenska Kraftnäts nya stamnätsstation i Storfinnforsen.

16 april 2020 beviljade Mark- och miljööverdomstolen förlängt igångsättningstillstånd för Hocksjöns vindkraftsprojekt. Beslutet innebär att förberedelserna för uppförandet av vindkraftparken kan återupptas.

Anläggningen beräknas vara klar under 2022.

Läs mer om projektet hos Jämtkraft>>

Leverantörsdatabasen är numera en digital affärsplattform

Nu har den traditionella leveransdatabasen övergått till en digital interaktiv affärsplattform. Vindkraftcentrum.se har i samarbete med Umeå Universitet tagit fram denna affärsplattform för att ytterligare utveckla möjligheterna till lokala affärer i samband med en vindkraftsetablering. Tjänsten är kostnadsfri.

Företag, organisationer som vill erbjuda sina produkter och tjänster till projektören och dess huvudentreprenörer kan registrera sig här. Privatpersoner som har boende att erbjuda är också välkomna. I affärsplattformen finns bland annat meddelandefunktioner som innebär att när ett inköp behöver göras skickas ett sms till de som registrerat att de kan leverera efterfrågad vara eller tjänst.

För att registrera dig ska du gå in på https://vindkraft.umigo.se/

Säkerställ att du använder rätt webbläsare
För att plattformen ska fungera som den ska så bör webbläsaren Google Chrome användas. Du kan ladda ner Chrome för dator eller telefon här>>. Plattformen har en språkfunktion, som i Chrome, gör det möjligt att kommunicera på alla språk. Dvs att du kan använda svenska språket som automatiskt översätts till mottagarens språk och vice versa. Du kan även använda andra webbläsare men då får du inte full funktionalitet.

Skapa ett konto
Gå in på vindkraft.umigo.se. Klicka på Registrera konto och fyll i kontouppgifter och klicka på Registrera konto. Ett mail med verifieringslänk skickas till den angivna e-postadressen. Kommer inget mail, kontrollera din Spam-korg. Klicka på länken i mailet för att bekräfta din e-postadress. Du kan därefter logga in på vindkraft.umigo.se.

Verifiering av företagsuppgifter
Efter du bekräftat din e-postadress kommer en administratör att verifiera dina företagsuppgifter och ge dig tillgång till plattformen. Detta kan ta upp till en arbetsdag.

Hjälpsida
När du ska registrera dina företagsuppgifter finns en hjälpsida där du steg för steg kan se hur du ska gå till väga vindkraft.umigo.se/help.htm

GDPR
Här kan läsa om Vindkraftcentrums hantering av GDPR>>

 

Vindkraftcentrum på Youtube