LKAB:s elbehov – en tredjedel av Sveriges årsproduktion

Statliga gruvbolaget LKAB:s besked om att satsa 400 miljarder på en grön omställning får konsekvenser för Sveriges energiplanering. Förutsatt att den blir av. LKAB uppskattar att de årligen kommer behöva 55 TWh förnybar el till sin verksamhet när omställningen är klar. Sveriges elproduktion är 150 TWh per år. Energimyndigheten avvaktar utvecklingen.

– En viktig utgångspunkt för oss är att vi planerar för 100 TWh vindkraft till år 2040. Det är många projekt liknande LKAB:s som än så länge är osäkra. Vi kan inte ta höjd för det i den fördelning vi har gjort. Men fördelningen är bara en miniminivå, säger Maria Stenkvist som ansvarar för vindstrategin på Energimyndigheten.

Enligt den fördelning som Energimyndigheten tillsammans med Naturvårdsverket har föreslagit, kommer Norrbotten att ha 10 TWh vindkraft år 2040. Att LKAB säger sig behöva 55 TWh förnybar el, ser Energimyndigheten som en möjlighet.

– Det ökar ju motiven för en aktör att bygga mer vindkraft i norr. Idag är elpriserna i elområde 1 och 2 ganska låga på grund av att det finns ett elöverskott i hela Norrland. Skulle elkonsumtionen öka på grund av stora elintensiva projekt i de norra elområdena, så kommer elpriserna att gå upp. Det är ju positivt för den som vill bygga mer vindkraft.

I strategin fokuserar Energimyndigheten istället på elområde 3 där flera stora tillväxtregioner ligger, inklusive Stockholm och Västra Götaland. Där är elkonsumtionen hög med ett ökande elunderskott, samtidigt som flera kärnkraftverk ska stängas ned på sikt. Trots det byggs inte mycket vindkraft i område 3.

– Vi kommer att redovisa vindstrategin i januari och där kommer vi beskriva hur vi gjort den regionala fördelningen. Där kommer vi att nämna om och när vi vet om den nya elanvändning som förväntas i Norrland, som exempelvis LKAB:s projekt, kommer att bli av. Då lär det finnas behov av att se över nationella utbyggnadsbehov och regional fördelning., säger Maria Stenkvist.

Martin Machnow
Fotograf: Fredric Alm / LKAB

Vindkraftcentrum på Youtube