Lokal arbetskraft viktig för vindkraften

För turbintillverkaren Vestas, som sköter underhållet av vindparken på Glötesvålen, är det viktigt ha lokal arbetskraft.
– Ju mer lokalt, desto mer kostnadseffektivt, säger platschefen Andreas Johansson från Östersund. 

Läs mer

 

 

Vindkraftcentrum på Youtube