Lokal energiöverenskommelse ska visa vägen i Sollefteå

Kommunen har påbörjat arbetet med att ta fram en lokal energiöverenskommelse. Målet är att den ska vara ett underlag som tydliggör för investerare var det är lämpligt att satsa på till exempel förnybar energi och elintensiv industri i Sollefteå.

–I det här läget vet vi inte hur slutresultatet kommer att bli. Men det vore bra med ett dokument som politiker och medborgare är överens om. Det i sin tur kan ge vägledning för investerare i förnybar energi och elintensiva industrier i Sollefteå kommun, säger Hans Pahlin, projektledare för ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”.

Önskvärt är att få fram en lokal långsiktig energiöverenskommelse där lämpliga områden för förnybar energi och elintensiva industrier är utpekade. Kanske det kan leda till ett tematiskt tillägg, en fördjupad översiktsplan eller något som motsvarar en plan att luta sig mot.

Projektet har av kommunledningen fått uppdraget att göra en förstudie hur en sådan lokal energiöverenskommelse skulle kunna se ut.

–När projektet med förstudien avslutas nästa år i slutet av mars är intentionen att påbörja själva arbetet med att ta fram en lokal energiöverenskommelse i samarbete med kommunens utvecklingsbolag Energidalen, säger Hans Pahlin.

Projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” har förutom kommunen även Energimyndigheten som huvudman. Medfinansiärer är flera företag inom vindkraftbranschen, kommuner i Norrlands inland samt länsstyrelsen Västernorrland och region Västernorrland.

Inom kommunens gränser finns drygt 100 vindkraftverk och flera nya vindkraftparker är under projektering. Den mest uppmärksammade vindkraftparken är Lungsjön i nordvästra kommun, mycket för att den skapat många arbetstillfällen.

De tre stora reglerade älvarna som rinner genom kommunen med sammanlagt 16 större vattenkraftverk har bidragit till att Sollefteå är näst efter Jokkmokk störst på vattenkraft-el i Sverige.

Målet med en lokal energiöverenskommelse är bland annat att:

–    Peka ut lämpliga områden för förnybar energi där det finns en politisk och medborgerlig acceptans.
–    Peka ut lämpliga områden för etablering av elintensiv industri.
–    Vara en vägledning för de kommunala tjänstemännen.
–    Vara en vägledning för investerare i förnybar energi och elintensiv industri.

Bildtext: Hans Pahlin, projektledare för ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling”, leder arbetet med förstudien, som i senare led kan resultera i en energiöverenskommelse.

Foto: Birdie Dahlberg

Text. Birdie Dahlberg

Vindkraftcentrum på Youtube