Lokal nytta av vindkraft – Idébank

En första lansering av Vindkraftskurs.se gjordes 2014 och är en web-baserad utbildning som drivs av Campus Gotland med stöd av Energimyndigheten.

Som en ny modul i utbildningen finns nu ”Lokal nytta av vindkraft – Idébank” att söka kunskap och tips i. Den visar exempel på ekonomiska, miljömässiga och sociala mervärden som genereras lokalt och regionalt när vindkraft etableras. Länk till modulen – idébank

Den lokala nyttan eller mervärdet för lokalsamhället kan se ut på olika sätt beroende på faserna i vindkraftsparkens livscykel från byggnadsfas via driftsfas till nedmontering- eller generationsskiftesfas.

Den senaste versionen av vindkraftskurs.se omfattar vindkraftens bidrag till 100 procent förnybar elförsörjning, nätanslutning och lokal nytta. Uppdatering av texter, tabeller, figurer, statistik, rapporter och forskning. Länk till Vindkraftskurs

Vindkraftcentrum på Youtube