Lokalt företag vann andra byggkontraktet för Fosen Wind.

Det andra anläggningskontraktet i byggandet av Europas största vindkraftspark på land tilldelas Fosenföretaget  Johs . J. Syltern AS. Företaget bygger redan vägen till Roan vindkraftverk och har nu vunnit anbudet att att bygga tillfartsvägen till Storheia vindpark också.

Arbetet med tillfartsväg till Storheia vindkraftpark  i kommunerna Åfjord och Ashford är det andra byggkontraktet som tilldelats anbudsgivare av Fosen Wind. Byggarbetet inleds i augusti och den drygt 2 km långa tillfartsvägen kommer att slutföras under första kvartalet 2017.

Läs mer>>

Vindkraftcentrum på Youtube