Lokalt producerad grön vätgas till Inlandsbanan

Inlandsbanan AB och Plagazi AB har skrivit på en avsiktsförklaring för att samarbeta kring produktion och distribution av grön vätgas. 

Plagazi har tagit fram en teknologi för att utvinna grön vätgas från icke återvinningsbart avfall. Det är en process som är helt utan miljöfarliga restprodukter.

Inlandsbanans 100 mil långa järnväg från Gällivare till Mora ägs av de 19 kommuner längs banan. Inlandsbanan förvaltas av IBAB som har nyttjanderätten till Inlandsbanan och är infrastrukturförvaltare. Inom fem år har IBAB som avsikt att upprusta Inlandsbanan för att öka kapaciteten på banan. Samt en övergång till vätgasdrift på banan vilket skulle innebära ett behov av cirka 20 000 ton vätgas per år. 

– Vi ser en spännande teknologi och process hos Plagazi som kan bidra till att få fram konkurrenskraftig grön vätgas och utveckla det lokala näringslivet kopplat till Inlandsbanans utveckling. Att utnyttja icke återvinningsbart avfall och få till en cirkulär ekonomi ligger helt i linje med att vårt mål att markant öka person- och godstrafiken på Inlandsbanan, säger Peter Enå i ett pressmeddelande, Utvecklingschef IBAB. 

– Tillsammans med Inlandsbanan finns det potential att inte bara transportera och förse Inlandsbanan med lokalt producerad grön vätgas, utan tillsammans skapar vi även ryggraden i Sveriges infrastruktur för grön vätgas och sätter i slutändan tempot för övergången. Att kunna utveckla den svenska marknaden för grön vätgas på något sätt är en stor möjlighet för Plagazi och det framtida målet att bli en av de ledande inom sektorn, säger Torsten Granberg i ett pressmeddelande, VD Plagazi AB (publ).

/LK

Foto: Inlandsbanan

Vindkraftcentrum på Youtube